Få adgang til +300 lejligheder i København og Aarhus og et årligt afkast på 9%

Nu kan du give din søn eller datter adgang til mere end 300 attraktive lejligheder i København og Aarhus, samtidig med at du selv forrenter din investering med 9 procent om året. Har du mulighed for at investere fra 750.000 kr., kan du med fordel lære om en ny type ejendomsaktie.

Annonce

INVESTERING

Ja tak, send gratis materiale

Koncenton Metropol Ejendomme er en helt ny ejendomsinvestering, der giver anvisningsret til mere end 300 attraktivt beliggende lejligheder i København og Aarhus.

Samtidig med, at du kan hjælpe din søn/datter eller et andet familiemedlem med at finde den ideelle bolig, forrenter du din investering med 9 procent om året over 10 år. Du modtager således årlige aktieudbytter på 4,5%, mens de resterende 4,5% er opsparing i form af afdrag på lånet i projektet.

Afkastet i Koncenton Metropol Ejendomme er alene baseret på lejeindtægterne fra en portefølje med attraktive boligejendomme i København og Aarhus. Der er altså ikke indregnet værdistigninger på ejendommene. Derimod er der budgetteret med, at disse har samme værdi om 10 år. Det er til trods for, at ejerlejligheder i Region Hovedstaden i gennemsnit er steget med 7,6% årligt de seneste 20 år, mens stigningen i Aarhus C har været på 6,6%. Stiger ejendommene i værdi, er dette blot en ekstra upside til afkastet i projektet.

5 kendetegn ved Koncenton Metropol Ejendomme

  • Èn portefølje med flere boligejendomme i København og Aarhus
  • Årligt afkast på 9% over 10 år ? uden indregnede værdistigninger
  • Anvisningsret til mere end 300 attraktive lejligheder i København og Aarhus
  • Indbygget exit-strategi, der gør det muligt at træde ud af projektet efter 5 år
  • Minimumsinvestering på 750.000 kr.

Lær mere om projektet og dine muligheder ? hent gratis materiale her

Tags

Anbefalede artikler