Få styr på bankens risiko

Brug den såkaldte tilsynsdiamant næste gang, du investerer i bankaktier. På den måde kan du skelne mellem de risiko villige og de mere konservative pengeinstitutter.

INVESTERING

Belært af erfaringerne fra en række krakkede banker har Finanstilsynet udarbejdet den såkaldte tilsynsdiamant, der giver en indikation af bankens risici. Den fortæller blandt andet, hvor risikovillig banken er på udlånssiden. Tilsynsdiamanten er sammensat af fem nøgletal, der viser, hvilke grænser bankerne bør holde sig indenfor.

Ifølge vicedirektør i Finanstilsynet, Kristian Madsen, er diamanten primært et redskab til tilsynsmyndigheden og bankens långivere, men som investor kan du også få glæde af den. »Tilsynsdiamanten handler først og fremmest om bankens risiko for tab på sine udlån og likviditetsmæssig robusthed og kan derfor benyttes af investorer, der er meget fokuserede på risikoen for tab.
Tilsynsdiamanten handler først og fremmest om bankens risiko for tab på sine udlån.


Derimod fortæller nøgletallene intet om, hvilket potentiale der er for en stigning i aktiekursen, « understreger han. Historisk set har en række af de krakkede banker i Danmark haft flere ting til fælles, hvilket har leveret inspiration til de fem nøgletal. Typisk har bankerne oplevet en høj vækst i udlånet, der ofte er kommet fra en række store engagementer inden for ejendomsbranchen.

 

Derudover er andre risikomomenter, som du bør holde øje med, en lav egenkapital og en betydelig afhængighed af ekstern funding. Et miks af samtlige fem elementer i den forkerte side af spektret giver erfaringsmæssigt en giftig cocktail, som blandt andet har sendt Roskilde Bank, Amagerbanken og Fjordbank Mors i dørken. Så hvis du som investor vil undgå de mest risiko betonede banker, betaler det sig derfor at holde et vågent øje med tilsynsdiamanten.

 

De fem nøgletal

 

I det følgende kan du se, hvad de forskellige nøgletal dækker over, og hvad du skal se efter som investor:

 

1 - STORE ENGAGEMENTER
Hold øje med: Maksimalt 125 procent. Summen af de store engagementer bør maksimalt udgøre 125 procent af basiskapitalen, som består af egenkapital plus supplerende kapital. Hvis banken låner for mange penge til en enkelt låntager, kan dennes eventuelle konkurs få banken til at vælte. Som store engagementer tæller udlån, der udgør mere end 10 procent af basiskapitalen.

 

2 - UDLÅNSVÆKST
Hold øje med: Maksimalt 20 procent. Hvis bankens udlån vokser hurtigt, kan årsagen være en mere lempelig kreditvurdering. Banken forsøger i et sådant tilfælde at kapre nye kunder ved at slække på kravene til kundernes kreditkvalitet, og det er netop, hvad nøgletallet her indikerer. Bør ikke overstige 20 procent årligt.

 

3 - STABIL FUNDING
<em

 

4 - EJENDOMSEKSPONERING
Hold øje med: Maksimalt 25 procent. Finanstilsynet har fastlagt grænsen for ejendomseksponering til 25 procent af det samlede udlån. Historien har vist, at ejendomspriserne kan falde meget hurtigt og voldsomt. Og er banken samtidig kraftigt eksponeret over for ejendomsmarkedet, vil en boligkrise i værste fald fjerne bankens egenkapital.

 

5 - LIKVIDITETSOVERDÆKNING
<em

 

 

 

Tags

Anbefalede artikler