Få højere afkast på lavere omkostninger

Ved en investering på 500.000 kroner er der op til 77.000 kroner ekstra i afkast, hvis du dribler uden om bankens rådgivning og selv indkøber dine investeringsbeviser direkte på børsen

INVESTERING

Ønsker du at droppe de direkte investeringer i enkeltaktier og i stedet købe investeringsbeviser, er det ikke ligegyldigt, hvilken afdeling du vælger.

Omkostningerne inde i investeringsforeningen spiller nemlig en stor rolle for afkastet. Og det gælder uden, at du nødvendigvis får noget for pengene.

Vi har set på en række investeringsafdelinger med fokus på globale aktier. I den dyre ende af spektret finder vi en række bankkontrollerede afdelinger fra blandt andet Nordea, Lån & Spar, BankInvest og Jyske Invest.

I gruppen af bankkontrollerede afdelinger finder vi Jyske Invest Globale aktier, som beregner sig en årlig omkostningsprocent (ÅOP) på 2,13 procent.

I den billige ende finder vi en stort set tilsvarende afdeling hos Sparindex, DJSI World Index, som kan nøjes med 0,58 procent i ÅOP. I begge tilfælde er ÅOP beregnet over en 10 år lang periode.

Ved at vælge en afdeling med lave omkostninger sparer Investor dermed 1,55 procent årligt, hvilket alt andet lige vil resultere i et højere afkast ved det samme risikoniveau.

Ekstra afkast på 77.000 kroner

Både på kort og på langt sigt betaler det sig at kigge på nøgletallet ÅOP, som varierer meget mellem de enkelte afdelinger. På et års sigt afleverer du således 4,75 procent i omkostninger til Jyske Invest, mens Sparindex kan nøjes med 0,58 procent, fremgår af det Investeringsforeningsrådets hjemmeside, ifr.dk.

De store forskelle i omkostninger smitter i sagens natur af på afkastet, selv om det er svært helt præcist at beregne effekten af omkostninger. Vi har dog vovet et øje og antager, at både afdelingen fra Jyske Invest og fra Sparindex vil opnå et afkast på niveau med markedsafkastet før omkostninger.

Holder den antagelse stik - hvad talrige undersøgelser indikerer - vil de sparede omkostninger hos Spatrindex  sumne sig på på 77.000 kroner efter skat, hvis du har investeret 500.000 kroner.

Flere billige afdelinger

Selv om udvalget ikke er stort, dukker der alligevel en række afdelinger op, når vi screener markedet for lavprisforeninger. Fælles for dem all er en høj rating og lave omkostninger. Et udvalg af de mest attraktive afdelinger finder du i skemaet nedenfor.

Mest interessant for danske investorer er nok den nye afdeling fra Sparindex, OMX C20 Capped Index. Afdelingen investerer i C20-aktier med det forbehold, at ingen aktier må udgøre mere end 20 procent af af formuen. Dermed bliver afdelingen mindre afhængig af den altdominerende Novo-aktie, der tegner sig for cirka 45 procent af værdien i C20-indekset.

 

Kilde: IFR og hjemmesider.

Tags

Anbefalede artikler