Få fradrag for dine konkursramte aktier

Har du aktier i et selskab, der må dreje nøglen om, kan du udnytte dit tab skattemæssigt, men det er en forudsætning, at du kan dokumentere tabet - få hjælp til det her.

INVESTERING

(Forkortet artikel) Enhver investors største mareridt er at købe aktier i et selskab, der går på røven, og det hænder desværre fra tid til anden, at mareridtet bliver virkelighed. Er du en af de uheldige investorer, der eksempelvis har haft aktier i Roskilde Bank eller EBH Bank, er der dog en lille trøst at hente i skattereglerne, for heldigvis kan tabet modregnes i gevinster fra andre aktier, så du slipper billigere i skat der.

Kurstabet på aktierne har således en skattemæssig værdi for dig, men problemet er, at du først kan fradrage tabet, når du har realiseret det – og hvordan får du solgt aktierne og realiseret tabet, når aktierne ikke længere handles på børsen? Svaret er, at du skal finde en privat køber til dine værdiløse aktier. Så kan du dokumentere over for Skat, at værdipapirerne er solgt, og tabet dermed er realiseret.

Og det skal understreges, at der for køber ikke er nogen risiko er ved at erhverve aktierne. Køber påtager sig ingen økonomiske forpligtelser over for selskabet, understreger skatterådgiver Michael Egholm fra Revisorernes Skatterådgivningscenter.

Sælg aktierne til en ven eller bekendt
Det lyder altså enkelt, men der er visse problemer. Først og fremmest – hvem skal du sælge til? En vildt fremmed, som du stopper på gaden, vil næppe have lyst til at skrive under på købet af et vognlæs værdiløse aktier i et konkursramt selskab, og modsat skal du ikke afhænde aktierne til nære familiemedlemmer. I så fald vil Skat formentlig betragte handlen som fiktiv og underkende gyldigheden. Præcis hvor grænsen går, er ikke defineret af Skat. Men et godt bud er at sælge aktierne til en ven eller bekendt.

Men der må naturligvis ikke eksistere underhåndsaftaler om, at man kan få aktierne tilbage igen, hvis der mod forventning skulle vise sig at være værdier i selskabet. Så længe et selskab ikke er lagt endeligt i graven og slettet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er aktierne at betragte som lodsedler med en minimal gevinstchance, og denne gevinstchance skal også i praksis være overdraget til køber. Har sælger fortsat snor i aktierne, er der ikke tale om en reel handel.

Et andet spørgsmål er prisen. Her er der intet i vejen for at fastsætte en værdi på eksempelvis 1 krone pr. aktie – eller 1 øre for den sags skyld – hvis det kan antages at være et nogenlunde fair udtryk for aktiens reelle værdi, eller rettere mangel på samme. Og igen, hvis handlen er indgået mellem uafhængige parter, vil Skat som udgangspunkt acceptere aftalen, uanset hvad der måtte være aftalt af pris. Men du skal naturligvis sørge for at have skriftlig dokumentation for afhændelsen af aktierne (abonnenter kan downloade aktieoverdragelsesaftale her), og sørg yderligere for, at køber betaler købesummen via en bankoverførsel, uanset hvor beskeden den måtte være. Det dokumenterer yderligere over for Skat, at aktieoverdragelsen har fundet sted.

 

Læs hele artiklen i Penge & Privatøkonomi nr. 12, 2009

Tags

Anbefalede artikler