Europæiske bankaktier i fokus

Nyt tværeuropæiske finanstilsyn giver muligheder for en række internationale banker og kan gøre livet lettere for dem. Stresstest giver dog usikkerhed omkring bankaktier.

INVESTERING

Der er hype omkring de europæiske banker i øjeblikket. ECB er ved at stressteste bankerne for at sikre finansiel stabilitet i tilfælde af, at økonomien kommer ud i et nyt stormvejr. Derudover står ECB til at overtage tilsynet med en række af EU’s største banker og dermed strømline de krav, der bliver stillet til kapital og likviditet. Det giver muligheder hos især de store internationale banker i Europa.

Hos Danske Capital sidder seniorporteføljerådgiver Anders Hornbak og holder et tæt øje med de europæiske finansaktier. Han rådgiver Danske Invest om investeringer i blandt andet banker og forsikringsselskaber, og han er ikke i tvivl om, at bankerne i Europa i øjeblikket lever en omtumlet tilværelse og peger på flere faktorer, der giver anledning til både smil og panderynker.

  1. ECB strømliner banksektoren

Fra november 2014 overtager ECB tilsynet med en række af de største banker fra de enkelte landes finanstilsyn. Dermed venter der ifølge Anders Hornbak en strømlining af de europæiske banker.

”Det vil skabe noget transparens i regnskaberne, og så har der måske også været nogle nationale tilsyn i særligt de sydeuropæiske lande, der har været mere generøse over for banksektoren end andre lande og tilladt dem at se f.eks. mere mildt på behovet for nedskrivninger. Det kan give en svag banksektor i de pågældende lande, der ikke kan understøtte væksten. Det ønsker ECB at tage et opgør med,” siger Anders Hornbak.

  1. De internationale banker bliver styrket

Når ECB overtager tilsynet vil det åbne for, at internationale banker i højere grad end tidligere kan lade deres funding flyde mellem de lande, de er repræsenteret i. Det har hidtil været begrænset, men det vil ECB højst sandsynligvis tage et opgør med for at styrke den finansielle integration i Eurozonen.

Han peger f.eks. på den hollandske bank ING. På det tyske marked har de et indlånsoverskud, som de med fordel kunne bruge til at dække et indlånsunderskud i Holland. I stedet er de nu tvunget til at sætte overskudslikviditet i Tyskland ind i ECB til negativ rente og i stedet låne dyrere til at finansiere indlånsunderskuddet i Holland.

  1. Kapitalkrav og stresstest bekymrer

Men der hænger også mørke skyer over de europæiske banker, vurderer Anders Hornbak. Og derfor er der også grund til at være varsom med sine investeringer i banker.

Han peger på, at kapitalbarren kan blive løftet yderligere, når økonomien er klar til det. Det kan gøre det sværere for bankerne at få en god forretning ud af at drive bank, når de skal have mere og mere kapital for at kunne drive deres forretning. Derudover er EU i øjeblikket i gang med at stressteste en række af de største banker i regionen. Det giver noget usikkerhed. Bankerne bliver blandt andet testet på, hvor robuste de er, hvis økonomien får en række stød som f.eks. fald i BNP etc.

Tags

Anbefalede artikler