Et spørgsmål om tid, før aktieboblen sprænger

Ifølge Aktieugebrevet er der stadig flere alvorlige advarselssignaler om, at en kolossal aktieboble er under opbygning.

INVESTERING

Fredag endte det amerikanske aktiemarked negativt på grund af skuffende udsigter for bankerne.

Storbanken JP Morgan udmeldte fredag før åbningen et resultat for 4. kvartal langt bedre end forventet.

Men udsigterne til fortsat vanskelige markedsvilkår med et svagt boligmarked og stigende arbejdsløshed, sendte bankaktierne ned. Og det trak det generelle aktiemarked med ned, og især de mere cykliske og konjunkturfølsomme blev udsat for større kursfald.

Den positive stemning på aktiemarkederne virker stadig meget rodfæstet og præget af rigelig likviditet.

Derfor kan der meget vel være flere stigninger forude på 1-2 måneders sigt.

Men vi undrer os ekstremt meget over, at markederne stadig væk ignorerer alle de skuffende og meget negative økonomiske nøgletal. Fokus synes mest at være på, at en svag økonomi betyder fortsatte korte renter, og at det er godt for aktiemarkedet.

Vi frygter stadig en markant økonomisk opbremsning som følge af vigende privatforbrug og stigende arbejdsløshed.

De fleste analytikere ser moderat økonomisk vækst fremad. Men det kan vi slet ikke se: Varig økonomisk vækst bygges ikke på kortsigtede offentlige hjælpepakker, men en solid platform for ny vækst. Og den er endnu ikke til stede.

Stadig flere alvorlige advarselssignaler

Vi ser stadig flere alvorlige advarselssignaler, der understøtter vores opfattelse af, at vi for tiden er vidne til opbygning af en kolossal aktieboble.

For det første var ugens data for det amerikanske detailsalg en kæmpe skuffelse: I december faldt detailsalget excl. Auto med 0,2 % mod forventet plus 0,3 %. Havde det ikke været for stigende benzinpriser, kunne faldet have været dobbelt så stort.

For det andet falder forbrugertilliden nu: Michigan Sentiment kom ud med en score på 72,8 mod forventet 74,0 – i forhold til målingen forrige måned på 72,5. Den moderat negative stemning bliver bekræftet af den seneste måling fra ABC News ugentlige måling af forbrugertilliden, som denne uge tog et markant dyk nedad.
For det tredje ser arbejdsløsheden ud til at stige med stormskridt:

Faktisk finder vi de seneste data for beskæftigelse og arbejdsløshed dybt skræmmende: Antallet af arbejdspladser faldt med 85.000 – mod analytikernes forventning på nul.

Arbejdsløsheden blev på 10,0 %. Men den brede arbejdsløshed, der omfatter tvungen deltid, steg fra 17,0 % til 17,2 %.

Samtidig trak over 600.000 personer sig fra arbejdsstyrken, så arbejdsstyrken nu udgør en historisk lav andel af den samlede befolkning.

Medregnes denne tilbagetrækning over de seneste måneder, havde den officielle arbejdsløshed været endnu højere.

For det fjerde synes den første spæde start på regnskabssæsonen at vise to ting: Dels er der ganske mange skuffelser. Men det skal tolkes med forsigtighed, da der kun er kommet regnskab fra ganske få selskaber. Dels er der tendens til, at aktiekursen falder i selv de selskaber, som aflægger regnskaber med større overskud end analytikerforventningen. Det sidste opfatter vi som et meget negativt signal.

Oppumpede forventninger

Omkring de meget oppumpede forventninger til regnskaberne for 4. kvartal, ser vi stor risiko for en større nedtur lige efter regnskabssæsonen.

Når det samlede billede af regnskabsresultaterne gøres op, vil billedet antageligt være, at der dels fortsat effektiviseres og spares omkostninger, dels at salget fortsat falder (eller i bedste fald stabiliseres), og dels at indtjeningsmarginalen presses på grund af stigende råvarepriser og faldende salgspriser, som følge af hård priskonkurrence og overkapacitet i virksomhederne.

De kommende regnskaber bliver meget afgørende for stemningen på aktiemarkedet. Særligt skal man holde øje med Citigroup, CSX, Forest Lab. og IBM på tirsdag.

Også regnskaberne i resten af næste uge får stor betydning, blandt andet Bank of America, ebay, Logitech, Starbucks og Wells fargo (onsdag) og Goldman Sachs, Google og Xerox (torsdag).

Efter fredagens mindre korrektion er det toneangivende S&P 500 indeks brudt ned gennem 10 dages glidende gennemsnit. Efter den meget stærke start på året vil vi dog finde en korrektion helt ned i 1100-1110, svarende til 50 dages glidende gennemsnit naturlig. Det svarer til et samlet kursfald på 3-4 %.

Tags

Anbefalede artikler