Erhvervsobligationer: Dit bedste alternativ

Nedturen i verdensøkonomien har gjort både aktier og obligationer til nogle temmelig triste investeringsmuligheder. Et alternativ er erhvervsobligationer.

INVESTERING

Med ugentlige blodbad på aktiemarkederne ligner aktier en investering, der i øjeblikket er for risikabel og uforudsigelig for de fleste private investorer, og der er ikke meget hjælp af hente på det sikre obligationsmarked: Her er renterne nemlig helt i bund som følge af de pengepolitiske lempelser, der skal hjælpe væksten i gang igen.

Men det aktuelle finansklima er faktisk optimalt for en anden type af værdipapirer, nemlig erhvervsobligationerne.

Udsigten til en kombination af lav vækst og lave renter i den finansielle fremtid betyder, at erhvervsobligationerne meget vel kan være din bedste mulighed for en god investering i de kommende år.

Erhvervsobligationerne kombinerer nemlig virksomhedernes afkastpotentiale med obligationernes forudsigelige struktur og giver mulighed for et stabilt, høj afkast.

En obligation med risiko

En erhvervsobligation fungerer i bund og grund som en almindelig stats- eller realkreditobligation.

Når du køber den, udsteder du i princippet et lån, som du får udbetalt renter af indtil obligationen udløber og bliver indløst.

Men i modsætning til stats- og realkreditobligationer har du ikke sikkerhed for dit lån i statskassen eller fast ejendom. Dit lån går nemlig til en virksomhed, der har brug for pengene, og derfor har du så at sige pant i virksomhedens egenkapital i stedet.

Det gør i sagens natur erhvervsobligationen mere usikker end traditionelle obligationer.

Hvis virksomheden, som skylder dig penge, går konkurs, er chancen for, at du får hele dit udestående refunderet nemlig ikke særlig stor. Med erhvervsobligationen løber du altså en risiko med din investering, som knytter sig til virksomhedens økonomiske overlevelse.

På den anden side er erhvervsobligationen på mange måder mere sikker end en aktie i det samme selskab.

Så længe virksomheden ikke går konkurs eller i betalingsstandsning, er du nemlig sikret den forrentning, som er fastlagt i obligationen. Afkastet på din erhvervsobligation svinger altså ikke i takt med virksomhedens op- og nedture på aktiemarkedet, og du kan som sådan være ligeglad med, hvad den finansielle krise gør ved den forretning, du har lånt penge til - så længe den bliver ved med at betale sin gæld og ikke drejer nøglen om.

Og det gør erhvervsobligationen til en mindre risikofyldt og mere stabil investering end en aktie i det samme selskab.

Midt imellem aktier og obligationer

Samtidig kan du forvente et afkast, der ligger fast, og som ligger pænt over det, du ellers kan få på det traditionelle obligationsmarked eller på bankernes højrente-konti.

Ifølge obligationshandler fra Alm. Brand Markets, Thomas Dahl Bøttger, placerer det erhvervsobligationerne et sted midt imellem aktier og obligationer. Både hvad angår risiko og afkastpotentiale, og skaber dermed et godt alternativ til begge dele, når både væksten og renten er i bund.

“Lave renter og lav vækst er typisk en god cocktail for det her segment af værdipapirer. Du får et mer-afkast i forhold til kapitalmarkedet, og du kender dit afkast inden for tidsrammen, hvilket du ikke rigtig gør med din aktie. I en tid hvor udsigten til vækst er lav, er det typisk godt at kigge mod erhvervsobligationer frem for aktier, der ikke ser så spændende ud - specielt i tider med meget uro, og hvor aktierne måske er for volatile for manges smag. Her giver erhvervsobligationerne lidt mere stabilitet,” siger Thomas Dahl Bøttger.

Op til 10 procent i afkast

Som altid på de finansielle markeder følges risiko og afkast naturligvis ad, og erhvervsobligationerne er ingen undtagelse.

Til gengæld svinger både risikoen og kuponrenterne på erhvervsobligationerne ganske meget fra virksomhed til virksomhed, og derfor er du nødt til at lave en vurdering af vilkårene og risikoen af hver enkelt erhvervsobligation.

Låner du for eksempel penge til Carlsberg, kan du i øjeblikket købe en erhvervsobligation med en løbetid på 6 år, som giver blot 3,7 procent i årlig effektiv rente.

Låner du i stedet penge til Dong Energy, kan du få 7,5 procent i effektiv rente, imens et lån til ISS over de næste tre år giver et effektivt afkast på hele 8,5 procent årligt.

Og låner du penge til finanssektoren kan du få endnu mere: En erhvervsobligation i Danske Bank kan i øjeblikket give et effektivt afkast på mere end 10 procent per anno.

Hold øje med betingelserne

De store forskelle på kuponrenterne afspejler ligeså store forskelle i erhvervsobligationernes betingelser og risiko. Obligationen fra både Dong og Danske Bank rummer fx mulighed for, at virksomheden kan forlænge løbetiden på obligationen, hvis den har brug for det. Virksomhederne benytter sig normalt ikke af denne mulighed, da det sender et dårligt signal til markedets investorer og analytikere.

Men i det aktuelle finansklima er det alligevel en reel risiko blandt virksomheder, der ellers skal ud og dække likviditetsbehovet på anden, og dyrere, vis.

Muligheden for at forlænge løbetiden er typisk et vilkår for bankernes erhvervsobligationer, og de kan i princippet ende med at løbe uendeligt og dermed aldrig blive indløst.

Men du kan undgå den risiko, hvis du vil nøjes med en lavere forrentning som fx den, du får hos Carlsberg. Her ved du præcis, hvornår obligationen løber du, men til gengæld er den effektive rente væsentligt lavere.

Ved erhvervsobligationen hos ISS er det virksomhedens gældsniveau, der presser renten op. ISS’s erhvervsobligation er på papiret mere risikabel end fx Carlsbergs, fordi ISS i de senere år har haft en høj gældsætning.

Det øger naturligvis frygten for et finansielt kollaps inden for obligationens løbetid, og det presser risikoen og dermed også obligationens afkast i vejret. Nogenlunde det samme kan siges om Danske Banks erhvervsobligation, der er eksponeret for de risici, som finanssektoren og de pressede banker for tiden er plaget af, heriblandt frygten for et kollaps i den finansielle sektor og lav risikovillighed i det finansielle marked.

 

Tags

Anbefalede artikler