Er du klar til stigende renter?

Rentefald gav fine afkast til obligationsinvestorerne efter første halvår, men hvis renterne begynder at stige kan det blive svært at skabe attraktive afkast. Se mod virksomhedsobligationer, der generelt er bedre rustet til at modstå rentestigninger, lyder det fra ekspert.

INVESTERING

Virksomhedsobligationer generelt har i første halvår i gennemsnit givet 5-6 pct. i afkast hjulpet på vej af faldende renter og en indsnævring af renteforskellen mellem virksomhedsobligationer og statsobligationer. Dermed er afkastet blot en anelse mindre end globale aktier, der gav 6,79 pct. i afkast i første halvår.

Andreas Dankel er chefporteføljerådgiver hos Danske Capital og rådgiver Danske Invest om investeringer i virksomhedsobligationer. Han betragter virksomhedsobligationer som en attraktiv mulighed for obligationsinvestorer - også selv om han ikke forventer, at andet halvår kan præstere samme fine afkast som årets første måneder.

”Vi forventer fortsat positive afkast på virksomhedsobligationer i andet halvår. De fundamentale forhold i virksomhederne er fortsat gode, og der er udsigt til, at konkursniveauerne forbliver på de meget lave niveauer. Halvårsregnskaberne understøttede den forventning,” fortæller Andreas Dankel.

Han forventer dog ikke, at de positive bidrag fra faldende renter og indsnævring af kreditspændet fortsætter på samme niveau som i første halvår. Dermed bliver afkastet højst sandsynlig en del lavere end i årets første måneder. Virksomhedsobligationer er dog fortsat en attraktiv investeringsmulighed for obligationsinvestorer, fordi alternative obligationsinvesteringer har udsigt til lavere afkast.

Det er især sandsynligheden for let stigende renter i resten af 2014, der vil kunne presse afkastet på obligationer. Men her er virksomhedsobligationer generelt mere robuste end stats- og realkreditobligationer til at modstå rentestigninger. Derfor forbliver virksomhedsobligationer en attraktiv mulighed fremadrettet.

Inden for segmentet virksomhedsobligationer skiller high yield-obligationer sig ud. High yield-obligationer er obligationer udstedt af mindre robuste selskaber, og disse obligationer er mindre følsomme over for stigende renter end stats- og realkreditobligationer og investment grade-obligationer, da de har en lavere renterisiko. I et stigende rentemarked vil high yield-obligationer derfor typisk klare sig bedre.

Tags

Anbefalede artikler