Er det globale opsving et fatamorgana?

Aktiemarkedet spejder i øjeblikket efter klare signaler om, hvor den globale økonomi er på vej hen. Spørgsmålet er, om det globale økonomiske opsving er andet end et fatamorgana.

INVESTERING

På overfladen kunne det godt se ud som om aktiemarkederne igen er ved at komme hurtigt tilbage for at nå nye højder. Det toneangivende S&P 500 indeks er de seneste dage sprunget tilbage over 50 dages glidende gennemsnit.

Når vi er skeptiske overfor om det er holdbart, skyldes det tre forhold:

For det første er de seneste dages stigninger sket under stadig tyndere omsætning, d.v.s. der er ikke overbevisende dedikeret køberinteresse.

For det andet viser nogle af de mere cykliske og ledende brancher fortsat store svaghedstegn, blandt andet halvledere (sox.) og banker.

For det tredje skifter vores nye AktieBarometer fra plus til minus.

Fremover bringer vi et Aktiebarometer, som er baseret på fem signaler:

For det første Børsmæglerbarometeret fra AU Professionel, som viser de udenlandske finanshuses nettohandel i danske aktier den seneste uge.

For det andet den samlede insiderhandel.

For det tredje sektorrotation mellem defensive og cykliske brancher.

For det fjerde nervøsitetsindikatoren VIX.

Og for det femte trendretningen målt på MACD, dels på ugebasis og dels på månedsbasis.

Tegn på udmattelse

Der har været en næsten ubrudt aktieoptur siden bunden i marts 2009, men den seneste måned har der været flere og flere tegn på udmattelse i optrenden.

I denne uges opdatering skiftede den samlede score fra plus 0,6 til minus 0,4 – i det samlede udfaldsrum mellem plus 2 og minus 2.

For blot to uger siden stod scoren i plus 1,2. Hele fire af de fem signaler er blevet nedgraderet i denne uge. Og Børsmæglerbarometeret fra analyseredskabet ‘AU Professionel’ er sat hele to point ned – fra plus en til minus en.

Forklaringen er, at de udenlandske finanshuse ved seneste opgørelse for første gang i meget lang tid havde et stort nettosalg af danske aktier (målt som et gennemsnit for de seneste tre uger). Og det har ikke været tilfældet under de seneste 3-4 småkorrektioner nedad de seneste måneder.

Også signalet for Sektorrotation skiftede til minus for første gang: Målt på én måneds sigt har de defensive brancher nu klaret sig ligeså godt som de cykliske brancher.

Det betyder, at ikke-konjunkturfølsomme brancher som stabile forbrugsvarer og health care for fået et solidt comeback de seneste uger.

Endelig er det værd at bemærke, at signalet for trendretningen på det amerikanske aktiemarked, MACD, nu for første gang siden marts er i en neutral position, målt på ugebasis. Målt på dagsbasis har trendretningen i nogle uger været nedadgående.

Men der kunne igen være tale om en meget kortsigtet korrektion ned, før kursstigningerne fortsætter.

Endelig har nervøsitetssignalet VIX de seneste uger været ude på den største bumletur siden sidste efterår.

De meget store udsving op og ned på aktiemarkederne afspejler altså stigende nervøsitet og usikkerhed om, hvad der ligger forude.

Er det globale opsving et fatamorgana

Grundlæggende tyder meget på, at markedet nu har lagt regnskaberne for 3. kvartal bag sig – for at fokusere på de økonomiske nøgletal: Spørgsmålet er, om det globale økonomiske opsving er andet end et fatamorgana.

Det skulle de økonomiske nøgletal gerne be- eller afkræfte. De seneste vigtige data fra de amerikanske indkøbschefer ISM giver ikke noget klart svar.

ISM for fremstillingsindustri kom ud lidt bedre end forventet på 55,7 – med den fremadrettede nye ordrer delindikator på 58, som var lidt lavere end måneden før.

ISM service kom ud med en score lige over neutrale 50, men nye ordrer-delindikatoren på 55. Til gengæld var delindikatoren for beskæftigelse her klart negativ – modsat samme indikator for beskæftigelse for industrien.

Fredagens data for udviklingen i antal amerikanske arbejdspladser skuffede en smule med 190.000 færre arbejdspladser mod analytikernes forventning på minus 175.000.

Den usikre husstandsmåling af arbejdsløsheden viste 10,2 % mod forventet 9,9 %. Og det overraskende negative tal fik heller ikke stor indflydelse på aktierne.

På den ene side er det negativt med fortsat vigende forbrugertillid i USA, hvilket kan presse privatforbruget yderligere og give øget arbejdsløshed, samt fortsat stor svaghed i de internationale banker.

På den anden side trækker den stærke kinesiske vækst og fortsat høj risikovillighed hos de store investorer i positiv retning. Lige nu spejder aktiemarkedet efter klare signaler om, hvor den globale økonomi er på vej hen.

Vi tilråder nu stor forsigtighed, og yderligere fald i denne uge bør anvendes til at reducere investeringsgraden.

Tags

Anbefalede artikler