Ekspert: Lagerbeskattede værdipapirer kan blive dyre for dig

Hvis du har værdipapirer, der lagerbeskattes, bør du være opmærksom på en række ulemper, siger en skatteekspert. Du kan nemlig komme til at betale mere i skat end for værdipapirer, der beskattes som aktieindkomst.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

I nogle tilfælde lagerbeskattes kursændringer på investeringsbeviser. Det vil kort sagt sige, at du er skattepligtig, uanset om du har realiseret en gevinst af sådanne beviser eller ej.

Ifølge Søren Bech, skatterådgiver hos revisionsfirmaet PwC, er det investeringsbeviser købt hos foreninger, der ikke udlodder udbytter, der er omfattet af reglen om lagerbeskatning. Det er f.eks. passive indeksfonde som de fortsat mere populære ETF’ere.

”De beskattes som kapitalindkomst,” siger han.

”Det kan blive en dårlig skattemæssig forretning at have lagerbeskattede investeringsbeviser i porteføljen.”

Kapitalindkomst er:

Renteindtægter, kapitalafkast fra virksomheder og kursgevinster fra investeringer.

Har du større renteudgifter end renteindtægter, får du et fradrag. Du får også et fradrag, hvis du har kurstab på investeringsbeviser.

En række ulemper

Lagerbeskatning – eller lagerprincippet – er en løbende beskatning, hvor du til Skat skal opgive kursændringen i et regnskabsår.

Det er der ifølge Søren Bech en række ulemper forbundet med.

  1. Hvis ikke du sælger dine værdipapirer, må du ofte finde pengene til skatteregningen et andet sted i din privatøkonomi.
  2. Tab betaler sig ikke. Du kan komme til at betale en højere procentsats for dine gevinster i et år, end du kan trække fra eventuelle tab året efter.
  3. Skattetrykket er væsentlig højere. Du betaler f.eks. ca. 35-36 pct. for kursgevinster op til 50.000 kr., mens du betaler 27 pct. for aktiegevinster, der beskattes som aktieindkomst.

”Det er selvfølgelig en ulempe at skulle betale skat af penge, du ikke har tjent endnu. Så er du ofte nødsaget til at finde pengene et andet sted,” siger Søren Bech.

Har du i år ét en gevinst på 50.000 kr. i nettokapitalindkomsten, og den samlet set er positiv, beskattes du med ca. 35-36 pct.

”Men hvis du året efter lider et tab på det samme beløb, og din nettokapitalindkomst samlet er negativ, kan du kun trække ca. 33 pct. fra som tab. De 2-3 pct. er et nettotab forårsaget af den asymmetriske måde, du lagerbeskattes på,” siger Søren Bech.

”Og det kan gå mere galt, hvis beløbet for en enlig er højere end 50.000 kr.,” siger han.

”Har du kurstab på 100.000 kr., er skattebesparelsen af tabet ca. 33 pct. af de første 50.000 kr. og ca. 28 pct. af de resterende 50.000 kr., forudsat selvfølgelig, at din nettokapitalindkomst samlet er negativ”.

For at sætte tallene i relief, kan du modregne tab i forholdet 1-til-1 på værdipapirer, der beskattes som aktieindkomst.

Altså skal du betale 0 pct. i skat af realiserede gevinster svarende til dine tab. Der er ikke noget nettotab på 2-3 pct. eller mere. 

Der er også fordele

Det er dog ikke kun nød og pine at blive lagerbeskattet. Du får tit en god risikospredning gennem f.eks. ETF’ere.

”Værdipapirer, som lagerbeskattes, er ofte risikoafdækkende. De bruges som en del af en større portefølje, hvor risikospredningen sikrer investor mod store kursfald,” siger Søren Bech.

”Det er ikke kun skatten, der skal fokuseres på – det er også i høj grad risikospredningen,” siger han.

Der kan også gemme sig en fordel i, at du får fradrag af dine tab, uanset om du har realiseret det eller ej.

”Du behøver således ikke at sælge investeringsbeviserne for at få et fradrag, når gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet,” siger Søren Bech.

Du er således også garanteret tabsfradrag, selv hvis nogle af de virksomheder, du har i porteføljen, går konkurs. Hvis du bliver beskattet som aktieindkomst, skal du sælge dine værdiløse aktier, før du kan modregne tabet.

Selv om det kan synes umuligt at sælge værdiløse papirer, er der dog firmaer, som specialiserer sig at gøre netop dette.

Regler gælder ikke pensionsmidler

De differentierende beskatningsregler gælder kun for investeringer foretaget med frie midler. Køber du i stedet ETF’ere og andet, som beskattes efter lagerprincippet, for dine pensionsmidler, bliver du lagerbeskattet med en PAL-skatteprocent på 15,3 – ligesom med alle andre pensionsmidler.

Ved investering gennem pensionsmidler har det altså skatteteknisk ingen betydning, om du køber den ene eller anden form for investeringsbeviser.

Lagerbeskatning

Når man opgør gevinst og tab efter lagerprincippet, så indgår både realiseret tab/gevinst og urealiseret tab/gevinst i indkomsten.

”Har du f.eks. tab i 2016, så har tabet kun en skatteværdi (skattebesparelse) på ca. 33 pct. og måske helt ned til 28%, hvis den samlede kapitalindkomst er negativ (inkl. f.eks. renteudgifter).

Hvis du f.eks. i 2017 har en positiv nettokapitalindkomst (renteindtægter og gevinst på de lagerbeskattede investeringsbeviser overstiger renteudgifterne), kan gevinsten blive beskattet med ca. 35 -36 pct. og helt op til ca. 42 pct.,” siger Søren Bech.

 

 

 

Tags

Anbefalede artikler