Du kan aldrig undgå risiko

De finansielle markeder er forbundet og derfor vil uro og ustabilitet et sted i verden påvirke aktierne i andre dele af verden. Det er derfor umuligt helt at undgå risiko ved at sprede sine aktiver.

INVESTERING

De seneste måneder har verden oplevet flere episoder, der har haft stor indflydelse på de finansielle markeder. En bølge af folkelig opstand i Nordafrika og Mellemøsten har skabt uro. Det har blandt andet sendt olieprisen markant op.

Isoleret set er det lidt underligt, at danske aktier falder i værdi, fordi der er politisk tumult flere tusinde kilometer væk og et katastrofalt jordskælv i Japan. Men verden hænger sammen. Når der er ustabilitet et sted på kloden, så reagerer de finansielle markeder et andet sted. Det skyldes, at der sker en bevægelse fra risikable aktiver som aktier over mod de mere sikre finansielle havne som statsobligationer.

Derfor er der faldende renter midt i en periode, som ellers entydigt peger på stabile, men stigende renter. Lægger vi alle faktorerne sammen, giver det dykkende aktier, fordi fremtiden er blevet mere usikker.

Usystematisk risiko

Din portefølje er i den forbindelse grundlæggende udsat for to typer af risici. Den ene type er usystematisk risiko, der er hændelser, som rammer det enkelte værdipapir. Det er for eksempel en op- eller nedjustering af en virksomheds resultat. Men det kan også være globale ting, som påvirker en enkelt virksomhed eller en hel branche.

Det gode ved den type risiko er, at den kan elimineres ved, at du spreder din portefølje på mindst 15-20 aktier inden for forskellige brancher og lande. For eksempel gjorde jordskælvet i Japan, at Vestas steg i kurs, mens aktier, der havde med atomkraft at gøre, faldt. Havde du som investor haft begge typer aktier, ville gevinsten på den ene helt eller delvist have modsvaret tabet på den anden.

Systematisk risiko

Den anden type risiko er hændelser, der rammer aktiemarkedet generelt. Den såkaldt systematiske risiko. Historiske eksempler på det er den bristede it-boble fra årstusindeskiftet, angrebet på USA 11. september 2001 og finanskrisens begyndelse i 2008. I samme kategori er krigen i Libyen samt jordskælvet i Japan.

Det er begge episoder, der påvirker den globale økonomi med øget usikkerhed for fremtiden og samtidig har reelle konsekvenser for olieproduktionen i Mellemøsten og industrien i Japan. Det ubehagelige ved den systematiske risiko er, at du selv med en bred aktie portefølje, hvor du spreder din risiko, ikke kan modstå de negative konsekvenser.

Eneste våben er en spredning på mange forskellige aktiver. Det vil sige investeringer i obligationer, råvarer, energi, fødevarer, ejendomme og ikke mindst kontanter i banken. Men på trods af en sådan spredning, vil der altid være en risiko, som du ikke kan sikre dig imod.

En sådan sikring vil i den yderste, teoretiske konsekvens kræve, at du investerer i aktiver på planeter i andre solsystemer, som ligger meget langt væk fra jorden i fjerne galakser.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display