Det ser lidt lysere ud for aktierne

Både i Europa og i USA implementeres likviditetsskabende tiltag til glæde for aktieinvestorerne.

INVESTERING

Det har været en afgørende uge, hvor store beslutninger og udmeldinger fra de organer, som kan forandre aktiemarkedets fundamentale vilkår, har kunnet gå grueligt galt - men det gjorde de heldigvis ikke!

Den første væsentlige faktor, der faldt på plads, var ”pengeombytningen” i de gældsplagede lande. Med pengeombytning skal forstås, at ECB køber statsgæld i markedet for euro, der har opbakning i hele EU. Den gæld ECB køber har kun opbakning af de græske, spanske eller italienske regeringer.

Hvad vil man helst have? En euro, der har opbakning af Tyskland og andre stærke økonomier, eller en euro, der kun har opbakning af Grækenland eller Spanien? Så der betales med ”hårde” euro, og der købes ”bløde” euro. Der er ingen begrænsninger i opkøbene, og statsgælden løber op til tre år.

Centralbankchef Mario Draghi har opbakning til at gøre det nødvendige: i dette tilfælde skabelsen af OMT (Outright Monetary Transactions). Det betyder, at der trykkes tilstrækkeligt mange euro de næste tre år, til at man kan se, om strukturreformerne (opstramningerne) virker i de gældsplagede lande, og at de ikke ikke mindst undgår statsbankerot, såfremt de overholder deres aftaler.

 

Benzin til aktiemotoren

Kendelsen fra den tyske forfatningsdomstol betød, at Tyskland nu kan gå med i ESM/EFSF for et beløb op til 140 mia. EUR. Der er en lille twist ved kendelsen - nemlig at stigninger i beløbet skal godkendes af parlamentet. Tidligere havde regeringen mulighed for at forpligte Tyskland. Nu skal der et parlamentarisk grundlag til. Kendelsen betyder implicit, at man også godkender støtteopkøb i ECB - bare parlamentet godkender forpligtelsen.

Hvorfor betyder ovennævnte udmeldinger utroligt meget for aktieinvestorer? Det lægger en hånd under de europæiske aktiemarkeder ved at tilføre dem tilstrækkelig med likviditet. Likviditeten er benzinen til aktiemarkedets motor. At der samtidig sker en udvanding af euroen med deraf følgende latent inflationsrisiko, når disse skal veksles til købekraft er så en anden sag. En faldende euro betyder stigende konkurrenceevne, og det har ikke mindst Tyskland glæde af.

Formanden for EU kommissionen Jose Emmanuel Barosso, kom med sin tale til ”nationen” ind på, at der skal laves en bankunion med fælles finanstilsyn og meget gerne en fælles EU skatteopkrævning. En implementering af en fælles lovgivning, vil også betyde ensartede konkurrenceforhold og lovgrundlag. Kommer pengene på plads, så kommer resten stille og roligt bag efter.

Ovennævnte betyder i bund og grund, at man ikke i nærmeste fremtid behøver frygte et aktiekrak eller en større korrektion. Aktieinvestering er blevet sikrere set fra et makroøkonomisk perspektiv. Frygt kun den latente inflationsrisiko! Det er finans- og bankaktier, der trækker aktieindeksene op. Likviditetstiltagende betyder, at renten forbliver lav, og dermed mindskes kursrisikoen ved en rentestigning.

 

Finalen på Wall Street

Til glæde for Wall Street gør Bernanke det igen. Glem nøgletallene: de er uinteressante i nuværende marked. Dels vil han holde renten nede de næste tre år, og dels vil han opkøbe lange realkreditobligationer for 40 mia. USD om måneden, så længe det er nødvendigt.

Her er tale om penge, der denne gang går direkte ud i omløb i det private marked med kreditskabelse som den afledte effekt. Hidtil har det været banker og institutionelle investorer, der har haft glæde af den lave rente. Nu er det også den menige borger, der får glæde af kreditudvidelsen.

Det betyder, at aktiemarkedet får tilført masser af ny likviditet, når FED begynder at købe op, og alene forventningen om det kan drive aktiemarkedet endnu højere.

Wall Street er en succeshistorie for præsident Barack Obama. Siden marts 2009 er aktiekurserne mere end fordoblet fra S&P500 i 666 til nu langt over 1.400 niveauet. Altsammen primært på grund af stimulanser, og nu kommer der endnu flere. Med udmeldingen fra Bernanke er der masser af muligheder for aktieinvestorer, der fokuserer på kvalitetsaktier med et højt direkte afkast eller med vækstpotentiale. Ejendomsaktier er selvskrevne i porteføljen samt byggeselskaber, og så selskaber, der er leverandører til byggebranchen.

Så ja: i denne uge blev vi meget klogere!

 

Tags

Anbefalede artikler