De klassiske måder at manipulere på

Reelt er det kun din egen fantasi, dumstristighed og grådighed, der sætter grænsen, når det handler om at foretage ulovlig manipulation af kursen på en aktie. Herunder kan du få et overblik over en række af de mest kendte måder at kursmanipulere på.

INVESTERING

Short and distort

En metode, hvor en eller flere personer shorter en aktie ved først at låne aktier, som så sælges med håb om senere genkøb til lavere kurser. For at presse kursen ned udspredes usande negative rygter.

Poop and scoop

Spredning af negative, usande rygter typisk via nettet om en virksomhed med det formål at få kursen ned, så man kan købe det attraktive selskabs aktier billigere end ellers.

Corner a market

En metode, hvor man køber massivt op i et værdipapir og får en slags monopolstilling. Den bruger man så til kun at sælge ud til højere kurser. Er ikke nødvendigvis ulovligt.

Stock basher

Personer/selskaber anlægger falske eller overdrevne erstatningssager/ søgsmål mod en virksomhed for at få aktierne til at falde, så de senere kan købes billigt. Derefter opgives sagerne, og kursen stiger igen.

Pump and dump

Det modsatte af short and distort, hvor kursen på et selskabs aktier manipuleres op enten gennem flere på hinanden gentagne køb og/eller gennem spredning af rygter typisk via spammails, debatfora og websites, hvorefter aktierne sælges på det høje niveau.

Wash sales

Det er aktiehandler, hvor der reelt ikke sker ændringer i ejerforholdet. Det sker ved, at personer indbyrdes aftaler, at der accepteres en given høj pris, hvorved der skabes opmærksomhed og omsætning i aktien.

Shell games

Det er en variant af pump and dump, hvor de involverede personer forsøger at få størst mulig kontrol over et selskab ved at købe aktier op, så de kan styre kursen til deres eget bedste. Det kan for eksempel ske ved at etablere et nyt selskab, hvor bagmændene sørger for kun at udbyde så få aktier, at de kan styre kursen.

Free-riding

Det er en metode, hvor det tillades udvalgte personer at købe aktier uden betaling til stadig højere kurser. Der afregnes først, når bagmændene sælger aktier med gevinst. Købene er reelt fiktive.

Scalping the market

En aktiehandler opkøber en portion aktier i et bestemt selskab til sig selv. Derefter bruger han penge fra sine kunder til at købe endnu flere aktier, hvorefter værdien af hans egne aktier stiger.

Painting the tape

Ved metoden kaldet Painting the Tape handler en kreds af personer indbyrdes en illikvid aktie til stadig stigende kurser. Handlerne fremstår som værende reelle, men i virkeligheden er det aftalt spil med det formål at skabe øget efterspørgsel og stigende kurser. Når kursen er tilstrækkelig høj, og andre investorer fatter interesse for aktien på grund af den øgede aktivitet, sælger den oprindelige kreds af personer ud af deres aktier til den høje kurs og lister af med gevinsten.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display