Danmark/Økonomer: Opløftende væksttal for fjerde kvartal

INVESTERING

Økonomerne glæder sig over en vækst i Danmark i fjerde kvartal på 0,2 pct. fra

kvartalet før. Væksten i kvartalet var primært drevet i privatforbruget på 1,3

pct., hvilket var den første stigning i privatforbruget siden 3. kvartal 2010.

- Dermed kan dansk økonomi siges at have retning mod et mere selvbærende

opsving, hvor privatforbruget igen vil bidrage positivt til den økonomiske

vækst, vurderer seniorøkonom Tore Stramer fra Nyrkedit Markets.

Også Danske Bank glæder sig over, at dansk økonomi i denne omgang har formået

at styre uden om recession.

- Det er rigtig glædeligt, at dansk økonomi, i en situation, hvor Europa er

ramt af gældskrise, alligevel formår at vokse. Den krise dansk økonomi har

gennemgået i 2. halvår sidste har altså på ingen måde været af samme karakter,

som den vi gennemgik i kølvandet på finanskrisens udbrud i 2008 og 2009,

skriver økonom Jens Nærvig Pedersen fra Danske Bank i en kommentar.

Tags

Anbefalede artikler