Carlsberg opbygger troværdighed

INVESTERING

Carlsbergs ledelse har i de seneste år formået at bygge sin grundlæggende

troværdighed op med en række vellykkede initiativer. Og det skal stå sin prøve

i 2012. Det skriver Økonomisk Ugebrev.

For det første har ledelsen systematisk effektiviseret hele koncernen og har

opnået større besparelser, end der oprindeligt var stillet i udsigt.

For det andet har koncernen efter alt at dømme en meget kompetent finansiel

styring, så den – trods den store gældssætning i 2009 – er kommet godt igennem

finanskrisen og har fået nedbragt sin netto rentebærende gæld betydeligt.

For det tredje har koncernen – når man ser bort fra Rusland – fulgt en

forholdsvis konservativ prognosepolitik, så den, både når det gælder

effektiviseringer og resultater, har kunnet overraske positivt. Også prognosen

for 2012 ser umiddelbart konservativ ud.

For det fjerde er den før så tillukkede koncern nu blandt de bedste danske

virksomheder, når det gælder åbenhed og villighed til at stille oplysninger til

rådighed for markedet.

Det omhyggelige troværdighedsarbejde bliver imidlertid sat på prøve i 2012.

- Hvis koncernen kan bevise, at tiden med store negative overraskelser fra

Rusland er forbi, og at det igen går frem på det store marked – så vil tilliden

for alvor blive cementeret. Men endnu er tvivlen ikke udryddet, og der findes

stadig analytikere, som ser noget mere pessimistisk på det russiske marked, end

Carlsberg gør, skrive Økonomisk Ugebrev.

Tags

Cxense Display