Brug K/I værdien med omtanke

Nøgletallet kurs/indre værdi kan være en udmærket guide til et godt aktiekøb. Men stir dig ikke blind på en lav værdi, for den kan også illustrere markedets mistro til aktien.

INVESTERING

Et af de mest benyttede nøgletal ved analyse af aktier er den såkaldte K/I-værdi, der viser, hvad du som investor betaler for en krones værdi i en virksomhed. Nøgletallet viser altså markedsværdi i forhold til egenkapital.

Bruger du nøgletallet med en vis varsomhed, er det et fortrinligt redskab i analysen af en aktie. Men det fungerer forskelligt fra branche til branche og fra selskab til selskab. Derfor er det afgørende, at du ikke opfatter K/I-værdien som en fast og absolut størrelse, der kan benyttes i alle selskaber. “K/I-værdien kan være en hjælp til at spotte et godt køb, men kan ikke stå alene. Og man skal være utrolig påpasselig med at lave sine egne tommelfingerregler som eksempelvis udelukkende at gå efter aktier med en lav K/Iværdi. I en periode kan denne type af aktier sagtens klare sig bedre end markedet, men du kan aldrig være sikker på, at historien gentager sig,” lyder det fra Nordeas senior strateg Henrik Drusebjerg.

Han hentyder dermed til flere undersøgelser, der viser en outperformance på aktier, som handles til en lavere K/I-værdi end gennemsnittet. Investering i den type af aktier benævnes ofte som valueinvestering, hvilket i perioder har leveret afkast over gennemsnittet. En lav K/I-værdi kan imidlertid være en effekt af markedets mistillid til eller manglende interesse for aktien. Derfor må du ikke stirre dig blind på aktier med lav K/I.

Lavt prissatte banker

Går du udelukkende efter aktier med lave K/I-værdier, bliver porteføljen fyldt op med lavt prissatte bankaktier, der stort set alle handles til en K/I på under en. Med en række krakkede banker i mente står det imidlertid klart, at de lave K/I-værdier blot afspejler markedets mistillid til sektoren. Investorerne frygter simpelthen flere krak.

De seneste konkurser i Fjordbank Mors og Amagerbanken har angiveligt skræmt investorerne så meget, at flere mindre banker i dag handles til en kurs, der afspejler en indre værdi på 15-20 øre. Til sammenligning handles landets fire største banker til mellem 81 og 107 øre. Fjordbank Mors blev i de sidste børstimer handlet til en K/I på 13 øre, men blev ved slutningen af dagen dømt konkurs.

I skrivende stund handles Max Bank til 16 øre pr. krones værdi i banken, hvilket indikerer en udbredt frygt i markedet for et kollaps i banken. En kendsgerning er da også, at banken sammen med Vestjysk Bank og Totalbanken ligger i den mest risikobetonede gruppe ud fra Finanstilsynets nøgletal fra 2010.

Luftige værdier

I den anden ende af K/I spektret ligger aktier med ekstremt høje værdier, hvor du som investor betaler op mod 11 kroner for hver krones værdi i selskabet. Det er virksomheder som William Demant, SimCorp og Novo Nordisk. Også her er det en fejl at bedømme aktiens pris på baggrund af K/I-værdien. En forklaring på de høje K/Iværdier er, at en stor del af virksomhedens reelle værdi er klistret op på de akkumulerede udviklingsomkostninger og knowhow i virksomheden, hvilket er forudsætningen for indtjeningen.

Den type af immaterielle værdier er simpelthen ikke bogført i regnskabet, hvilket automatisk giver en kunstigt lav egenkapital og dermed en tilsvarende høj K/I-værdi. Også for den type virksomheder er det ud fra K/I-værdien svært at sige noget om, hvorvidt aktien er dyr eller billig.

Dog antyder visse undersøgelser, at vækstbaserede virksomheder, som netop de tre nævnte selskaber, giver et lavere afkast over tid end aktiemarkedet generelt. Om forklaringen i så fald er, at markedet overdriver de positive forventninger er imidlertid svært at sige noget håndfast om.

Let at opgøre værdier

I de såkaldte investeringsselskaber betaler det sig dog at gå efter K/I-værdien. Den type virksomheder er kendetegnet ved, at værdierne er lette at opgøre, da aktiverne består af aktier i andre selskaber samt obligationer og kontanter. Er der udelukkende tale om børsnoterede aktiver, kan værdien opgøres dagligt som hos Alm. Brand Formue og Smallcap Danmark, der begge sælges med en rabat på 10-15 procent.

Normalt bør den type af selskaber dog handles tæt på indre værdi, da selskabet i princippet kan sælge alle sine aktiver og udbetale provenuet. I andre typer af investeringsselskaber som Scandinavian Private Equity (SPEAS) opgøres selskabets indre værdi kun ved offentliggørelse af regnskaber. Men også her gælder det, at K/I-værdien bør være omkring en. Det har dog ikke altid været tilfældet for SPEAS.

 

Tags

Anbefalede artikler