Børsens faldne stjerner

Børskurserne på en række højt profilerede selskaber er de seneste år blevet hamret i bund. Vi ser på risici og muligheder i otte virksomheder, der siden deres aktiekurser toppede har mistet gennemsnitligt 88 procent af deres værdi.

INVESTERING

 

 

 

 

 

Mens de danske aktiekurser i dag næsten er oppe på niveauet fra før finanskrisen, ser billedet noget mere sort ud for en gruppe af velkendte børsselskaber, der ikke tilnærmelsesvis har genvundet pusten fra de glade dage før 2007.

 

Det drejer sig om otte virksomheder, som alle blev spået gyldne fremtidsudsigter inden finansmarkederne brød sammen og de globale økonomier gik på skrump.

 

Sammenlagt har de “faldne stjerner” – herunder prominente navne som SAS, Vestas og Bang & Olufsen – mistet cirka 200 milliarder kroner i markedsværdi, mens stjernernes kurser er faldet med gennemsnitligt 88 procent. Til sammenligning er danske aktier i almindelighed faldet med 17 procent fra toppunktet i 2007.

 

Nogen enkel årsag til den kursmæssige deroute er imidlertid svær at pege på.

 

Meget tyder dog på, at kursen allerede før finanskrisen var pustet op på et urealistisk højt niveau. I nogle tilfælde mistede analytikerne jordforbindelsen i deres forventninger, og ledelserne jordforbindelsen i deres udmeldinger.

 

Når dertil kommer en giftig cocktail af svigtende markedsforhold, øget konkurrence og mangel på likvider i virksomhederne, var vejen banet for markante kursfald, hvor markedet i nogle tilfælde rejste tvivl om virksomhedernes overlevelsesevne.


Spredning er ikke nok

 

Gennemgangen af de otte “stjerner” demonstrerer med al tydelighed, at du som investor kan komme grueligt galt af sted med at gribe en faldende kniv, altså at købe en aktie på vej ned, i troen på at nu kan kursen da ikke falde mere.

 

For det kan den, viser erfaringen.

 

Efter at Sjælsø Gruppen var faldet med 95 procent fra rekordkursen på 237 (efter split) til 11,85, var der stadig plads til næsten en halvering af kursen til 6,90 kroner.

 

Men eksemplerne viser også, at en spredning på otte aktier over forskellige brancher ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt til at gardere sig mod store tab i porteføljen.

 

Er du uheldig og ramler ind i en bunke taberaktier, forslår spredning af investeringen på forskellige brancher som transport, finans, biotek, energi, industri og IT nemlig som en skrædder i helvede.

 

Om det enorme kursfald nogensinde bliver indhentet er svært at spå om, men mindre burde også kunne gøre det for den risikovillige investor, der tør gå mod strømmen.


Højrisko og stort potentiale

 

I og med markedet stort set har indregnet alle negative scenarier i aktierne, er der begrænset plads til nye skuffelser og tilsvarende gode muligheder for positive overraskelser.

 

Aktierne er højrisiko, men til gengæld kan der gemme sig enorme kursgevinster, hvis selskaberne hver især tackler deres nuværende udfordringer.

 

Da ingen imidlertid ved, hvilke selskaber som outperformer markedet på længere sigt, vil den mere fornuftige investor satse på samtlige otte aktier. I så fald er tabet begrænset, hvis et eller flere af selskaberne måtte runde Sø- og Handelsretten med en konkursbegæring.

 

Jørgen Rasmussen ejer aktier i Vestjysk Bank og Atlantic Petroleum.

 

 

Tags

Anbefalede artikler