Lad dine investeringer følge BNP

Bruttonationalproduktet, BNP, er en vigtig indikator, hvis du vil vurdere et lands økonomiske sundhedstilstand. Brug f. eks. BNP til løbende at evaluere på, hvordan landets aktiemarked sandsynligvis vil præstere.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Den europæisk vækst har kørt på lavblus, men nu mener mange aktieeksperter, at den begynder at røre på sig. Derfor kan det være fornuftigt i højere grad at lade dine investeringer følge BNP-prognoserne. BNP afslører et lands samlede produktionsresultat i en given periode og typisk for et kvartal eller for et år.

Resultatet er en opgørelse af værdien af producerede varer og ydelser fratrukket forbruget til at producere dem.

Løbende og faste priser

BNP opgøres i både løbende og faste priser. Når du ser på BNP-udviklingen, er det meget vigtigt at notere sig, hvordan tallet er opgjort.

Når BNP opgøres i løbende priser, er tallet lig med de faktiske priser, der gælder i det pågældende år. Problemet med at regne i løbende priser er, at der ikke tages højde for inflation (prisstigninger). For eksempel er kronens værdi steget de seneste 20 år, og med BNP i løbende priser vil denne værdistigning i sig selv slå ud som en højere BNP, selv hvis produktionsmængden er den samme som for 20 år siden.

Når BNP renses for inflation, kaldes det BNP i faste priser. Et land kan godt have positiv økonomisk vækst målt i løbende priser, men hvis det skyldes høj inflation, kan væksten godt være negativ målt i faste priser.

Beskriver høj- og lavkonjunktur

En stigning i BNP er ofte et sundhedstegn for en nationaløkonomi. Dog skal stigningen gerne være stabil gennem længere tid. Hvis BNP stiger med mere end 2,5 pct., er der tale om et økonomisk opsving. Hvis opsvinget fortsætter, defineres det ofte som økonomisk højkonjunktur.

Omvendt  er en lav eller decideret negativ BNP udtryk for økonomisk lavkonjunktur. Hvis lavkonjunkturen fortsætter gennem en længere periode, kaldes det for en depression. Den finansielle krise, som brød ud i 2007, er den seneste økonomiske depression i Vesten.   

Udviklingen i produktionen, som påvirker BNP kraftigt, er influeret af:

  • Investeringer
  • Eksport
  • Privat og offentlig forbrug

Se efter stabile BNP-tal

Når du vil investere penge med henblik på at sikre dig gode afkast, kan det være en god idé at se på udviklingen i et lands BNP – gerne over en årrække. Nogle lande kan opleve kortvarige perioder med eksplosive BNP-stigninger. Det er i udgangspunktet godt for et lands økonomi, at produktionen stiger, men ofte er høj vækst i BNP ensbetydende med en stigning i importen af varer, og det påvirker så betalingsbalancen.

De sundeste økonomier har typisk en meget stabil vækstrate. Derfor er det ikke altid sikkert, at det næste væksttog er et land, som i et år kan fremvise vækstrater på 10-12 pct. Hvis samme land i årene op til den store stigning har haft en lav eller endda negativ udvikling i sit BNP, bør du tage dette med i dine overvejelser, hvis du overvejer at investere penge i landets virksomheder.

Ekstraordinært høje vækstrater vil du ofte kunne se i lande, hvis økonomiske udgangspunkt er relativt lavt. Det er således næppe sandsynligt, at Danmark kommer til at fremvise vækstrater omkring 10-12 pct. Til gengæld har Danmark historisk set kunne fremvise relativt stabile vækstrater, der er et udtryk for en sund balance mellem arbejdsudbuddet og arbejdskraften herhjemme.

Hvis der er for meget arbejdskraft, er arbejdsløsheden høj. Hvis der er for meget arbejde samtidig med for få ledige hænder, presser det lønningerne i vejret.

Stabile stigninger i BNP vil ofte være lig med et stabilt afkast på dine investeringer. Dog er mange virksomheder involveret i andre lande og derfor er den globale vækst - eller mangel på samme - også vigtig at holde øje med.

Cykliske aktier er BNP-følsomme

Det er specielt de såkaldt cykliske aktier, der stiger på et stigende BNP. Cykliske aktier er følsomme over for samfundøkonomien, og kursen svinger derfor i takt med den generelle økonomiske udvikling. Typiske aktier i den kategori er aktier inden for transport- og industrisektoren som eksempelvis DSV og A.P. Møller-Mærsk.

Kurserne på cykliske aktier stiger ofte kraftigt umiddelbart inden et økonomisk opsving, hvor forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Den øgede efterspørgsel efter varer betyder, at virksomhederne får flere ordrer og dermed kan tjene flere penge til gavn for aktionærerne.

Cykliske aktier befinder sig typisk i brancher, hvor selskaberne producerer varer og tjenesteydelser, der ikke er livsnødvendige for forbrugerne. Eksempelvis flyrejser, udstyr til boligen og biler.

De seneste opgjorte årstal for BNP i Danmark er fra 2015, og den samlede værdi af den danske produktion var 1.985 mia. kr. (løbende priser). Det vil sige næsten 2 billioner danske kroner. BNP pr. indbygger var i 2015 på ca. 353.580 kr.

Herunder kan du se de seneste BNP-tal i nogle af lande og regioner, der har stor betydning for dansk økonomi.

Eurozonen: 1,6% (Q3 2016)

USA: 1,5% (Q3 2016)

Tyskland: 1,7% (Q2 2016)

Danmark: 0,3% (Q2 2016)

Sverige: 3,4% (Q2 2016)

Storbritannien: 2,3% (Q3 2016)

Kina: 6,7% (Q3 2016)

Kilde: Kim Blindbæk, makroanalytiker hos Sydbank.

 

Tags

Anbefalede artikler