Bliv din egen valueinvestor

Valueinvestering ser blandt andet på forholdet mellem aktiens børsværdi og de bogførte værdier. Flere professionelle investorer bruger strategien, men det er også noget for den private investor.

INVESTERING


Valueinvestering bliver ofte forbundet med storinvestoren Warren Buffett. Hans investeringsstrategi i selskabet Berkshire Hathaway har skabt betydelige værdier for aktionærerne i en lang årrække, og stilens grundsten har været en lav prissætning på investeringstidspunktet i forhold til den forretningsmæssige værdi.

Klassisk valueinvestering fokuserer på børsværdien i forhold til de bogførte værdier og i særdeleshed de materielle anlægsaktiver. En af årsagerne til, at valueinvestering historisk har været særdeles konkurrencedygtig, er den disciplinerede fokus på prissætning.

Der investeres alene, når det kan ske med en betydelig rabat i forhold til den forretningsmæssige værdi. Rabatten er typisk på mindst 40 procent, og den opstår eksempelvis, hvis virksomheden er dårligt ledet, aktionærsammensætningen er uhensigtsmæssig, eller fordi investorerne bare interesserer sig mere for andre typer virksomheder.

 

Fokus på rabat

Den betydelige rabat er hovedårsagen til, at en portefølje af valueaktier over tid skaber konkurrencedygtige afkast, da valueaktier sjældnere skuffer i forhold til markedsforventningerne end aktier med større indbyggede vækstforventninger. Prissætningen er derfor i streng fokus. Hvis en valueinvestor ser en aktie nå sin forretningsmæssige værdi, bør han sælge den.

Tilsvarende bør han skrue ned for antallet af investeringer, hvis aktiemarkedet generelt når så højt et prisniveau, at antallet af valueaktier indskrænkes. I den situation er det bedre at holde en stor kontantbeholdning og afvente kursfald.

Det lyder dermed næsten som om, at valueinvestering er en slags mekanisk investeringstilgang. Det er ikke tilfældet. Strategien kræver grundigt analysearbejde, og tilgangen til begrebet er heller ikke entydigt. Nogle valueinvestorer fokuserer for eksempel mindre på materielle aktiver og mere på forretningsmodellens robusthed i forhold til de løbende pengestrømme og gældsætningen.

 

Fonde med value

Sparinvest Value, Maj Invest Value og Nordea Invest Global Value er nogle af de investeringsfonde, der har fokus på valueinvesteringer. Som investor er det relevant at se på nøgletallet sharpe ratio.

Det udtrykker forholdet mellem det opnåede afkast og den påtagne risiko, hvor risikoen måles som standardafvigelsen på kursudviklingen. Her gælder det om at have så høj en sharpe ratio som mulig, da den viser, hvor meget afkast du får pr. enhed for din risiko.

Navnlig Maj Invest Value har en fin sharpe ratio på 1,5 i forhold til de andre fonde. Den er blandt andet kommet ved fokus på virksomheder, der er attraktivt prisfastsat i forhold til de løbende pengestrømme og i mindre grad i forhold til den klassiske kurs/indre værdi, der viser, hvor meget du betaler i forhold til et selskabs egenkapital.

Fokus på de løbende pengestrømme er en af årsagerne til, at Maj Invests portefølje består af usædvanlig mange amerikanske aktier. På nuværende tidspunkt cirka 67 procent. Japanske selskaber er ellers typisk blandt valueinvestorernes foretrukne jagtmarker som følge af store lønsomhedspotentialer og potentialet for større aktionærvenlighed.

[emediate]

Sharpe ratioen sammenholder standardafvigelsen og overskydende afkast på en investeringsafdeling for at fastslå belønningen pr. risikeret enhed. Det overskydende afkast henviser til afkastet i forhold til den risikofri rente. Jo højere sharpe ratioen er, desto bedre er en afdelings historiske, risikojusterede præstation.

Sharpe ratioen beregnes typisk over de seneste 36 måneder ved at dividere afdelingens overskydende afkast med standardafvigelsen på det overskydende afkast.
Kilde: Den Danske Finansanalytikerforening

Tags

Anbefalede artikler