Bland dine bolsjer i usikre tider

Investeringsforeninger med obligationer og aktier er en perfekt løsning, hvis du vil mindske risikoen i krisetider. Men vælg den, der passer til dine forventninger.

INVESTERING

I tider med uro kan det være en fordel at mindske sin risiko. Den letteste måde er selvfølgelig at gå kontant, men hvis du stadig har mod på at satse, kan de såkaldt blandede afdelinger være en oplagt mulighed. Her investerer du i både aktier og obligationer. Den fordeling giver en større risiko spredning, hvilket giver et lavere, men meget mere stabilt afkast – især i urolige tider.

Det er af to grunde ideelt for investorer, der sparer langsigtet op til pension: For det første behøver du kun investere i én investeringsforening. For det andet er der ofte tale om akkumulerende afdelinger. Det betyder, at der ikke bliver udbetalt udbytte, og dermed sparer du tid og kurtage, da du ikke skal geninvestere.
De fundamentale forhold og lange trends i økonomierne vinder på lang sigt.
At afdelingerne er akkumulerende har dog også en negativ effekt. Skattemæssigt er de ikke optimale, hvis du investerer for frie midler, fordi afdelingerne er underlagt lagerbeskatning. Vælg derfor udbyttebetalende afdelinger, Udb, ved frie midler.

Rasmus modsat

Den suverænt bedst performende afdeling de seneste år er Maj Invest Kontra, der skaber positivt afkast, når der er mest uro på de finansielle markeder. Kontra har en slags ’Rasmus Modsat’- strategi. Her investeres i en blanding af sikre obligationer, stærke valutaer som schweizer franc og særlige aktier i stærkt defensive selskaber med stabil indtjening som Nestle, Danone og Coca-Cola.

Derudover investeres i guld gennem guldaktier og ETF’ere. Kontra har en aktiv strategi, hvor Maj Invests investeringskomite og porteføljemanageren forsøger at forudse udviklingen. Ifølge administrerende direktør Jeppe Christiansen bruger foreningen ikke avancerede modeller til at se ind i fremtiden. “Vi bruger ganske enkelt vores sunde fornuft og godt købmandskab. Vi har en grundlæggende tro på, at de fundamentale forhold og lange trends i økonomierne vinder på lang sigt,” siger han.

For eksempel nævner Jeppe Christiansen, at den aktuelle gældskrise vil dominere den globale økonomi i flere år. Det betyder, at afdelingen alene investerer i de allersikreste statsobligationer udstedt af Danmark og Tyskland.

Døm ikke aktier ude

Blandt de øvrige blandede afdelinger er investeringsstrategien i højere grad en fast fordeling mellem aktier og obligationer. Fordelingen mellem værdipapirerne kan dog svinge meget blandt udbyderne, og oversigten med afkastet de seneste år viser stor forskel afdelingerne imellem.

Derfor er det særligt vigtigt for dig at vælge den afdeling, der på den ene side passer til din risiko villighed og investerings horisont. Men på den anden side også afspejler de investeringsforventninger, du har som investor. Tror du for eksempel på en længere global krise, bør du vælge afdelinger med en overvægt af obligationer til fordel for afdelinger med flest aktier.

5 danske fonde - De mikser obligationer og aktier

Maj Invest Kontra skiller sig ud fra de andre investeringsforeninger ved at klare sig bedst under kriser og uro på markederne. De investerer blandt andet i guld.
Investerings-forening Fonds-kode Afkast 1 år Afkast 3 år ÅOP
Maj Invest Kontra, Akk DK006003745-5 14,20% 17,64% 1,20%
Maj Invest Pension, Udb DK006000487-7 1,31% 6,16% 0,82%
SEB Invest Inv.Pl.Mlm.lang, Akk DK001027360-6 0,76% 5,58% 0,93%
Nordea Invest Basis 2, Akk DK001619594-4 -0,89% 4,64% 1,47%
Nordea Invest Stabil Bal., Udb DK006001459-5 2,29% 4,40% 1,44%

IFR.dk og Morningstar. Data pr. 05.09.2011.
[emediate]

Tags

Anbefalede artikler