Beskyt dine penge mod inflation

- og køb korte obligationer. Der er turbulens på aktiemarkedet, inflationen er højere end længe, og mange private investorer søger nu ly i de sikre obligationer. Men langsigtede obligationer kan hurtigt blive en dårlig investering, hvis inflationen bider sig fast på det høje niveau og spiser løs af afkastet. Korte obligationer er løsningen på problemet.

INVESTERING

‘Side 1: Beskyt dine penge mod inflation’

Det er usikkerheden, der præger finansmarkederne i øjeblikket, såvel hvad angår aktiekurser som renteniveau og inflation, og det gør livet svært for de investorer, der ønsker at beskytte deres formue. Selv de højtforrentede realkreditobligationer med lang løbetid er ikke længere en sikker investering. Begynder markedet at indregne et varigt inflationsniveau på tre til fire procent, er der nemlig lagt op til et kursfald på 10-15 procent på de lange obligationer.

 

Stigende fødevare- og energipriser har allerede presset inflationen op fra det hidtidige niveau omkring to procent til cirka 3,5 procent, hvilket giver investorerne en historisk set lav realrente. Realrenten er den nettoforrentning, du får af dine penge, når inflationens effekt er trukket fra dit umiddelbare renteafkast. Og begynder obligationsmarkedet at anse et inflationsniveau på mellem tre og fire procent som et realistisk fremtidsscenarie, er der lagt i ovnen til kraftige kursfald på obligationsmarkedet.

 

Kursfaldene vil primært ramme de langtløbende obligationer som eksempelvis de 30-årige realkreditobligationer, hvor et gradvist kursfald på mellem 10 og 15 procent absolut ikke kan udelukkes. Obligationer med kort løbetid vil kun blive ramt i beskeden grad, da pengene ikke er bundet i nær så lang tid. Ganske vist kan det være fristende at gå efter en 6-procents 30-årig realkreditobligation. Obligationen kunne den 28. maj fås til en kurs på 97,58, hvilket gav en effektiv rente før skat på 6,37 procent.

 

Ved et køb er du ganske vist sikret en fast rente gennem de næste 30 år, men stiger inflationen til et permanent niveau omkring 3,5 procent, opnår du kun en realrente på cirka 2,85 procent før skat.

 

Korte obligationer eller bankindskud
Men da en realrente på fire til fem procent historisk set er normen på obligationsmarkedet, vil investorerne presse obligationskurserne så langt ned, at de opnår den ønskede realrente. For en 30-årig realkreditobligation betyder det, at den effektive rente i givet fald skal placere sig mellem syv og otte procent, hvilket indikerer et fald i kursen på rundt regnet 15 kurspoint.

 

Derfor er det langt mindre risikofyldt at bevæge sig ind i de korte obligationer eller satse på en af bankernes højrentekonti eller et aftaleindskud i banken. Højrentekonto giver i skrivende stund op til 5,5 procent i rente, hvilket med en beskatning på 39 procent giver et afkast på 3,4 procent. Bliver dine renteindtægter beskattet med 60 procent, er det imidlertid værd at overveje nogle kortfristede obligationer med den lavest mulige kuponrente på 2 procent.

 

Dermed modtager du nemlig en del af afkastet i form af den skattefrie kursgevinst, hvilket nedbringer den effektive beskatning af afkastet. Ifølge beregninger fra Jyske Bank er afkastet ved 60 procent i skat således 3,2 procent for en 2-procents- obligation med udløb i 2009. Obligationen fås i flere udgaver fra henholdsvis Realkredit Danmark, Nykredit eller BRFkredit. Til sammenligning giver et indskud på den tidligere nævnte højrentekonto kun et afkast på 2,2 procent efter en skat på 60 procent.

‘Side 2: Beskyt dine penge mod inflation’

Tags

Anbefalede artikler