Bankindskud er igen attraktive

De korte obligationsrenter er nu faldet så meget, at et aftaleindskud i banken i de fleste tilfælde er en bedre forretning end køb af kortløbende obligationer. Undgå dog bankernes såkaldte "højrentekonti" og sæt i stedet pengene på auktion.

INVESTERING

‘Side 1: Bankindskud er igen attraktive’

Har du ledige penge, kan det være fristende at falde for bankernes slagtilbud på de såkaldte højrentekonti. Men selv om renten i bedste fald kravler op mod 5 %, er konti’ene ofte udstyret med regler, der begrænser de økonomiske fordele.

 

Eksempelvis kan der være tale om en forskellige rentesatser alt efter beløbet størrelse, ligesom der i nogle tilfælde er grænser for, hvor mange penge du kan skyde ind på kontoen.

 

I stedet bør du rette blikket mod enten bankernes aftaleindskud eller et køb af kortløbende obligationer. I begge tilfælde ligger den effektive rente efter skat væsentligt over renten på en typisk højrentekonto.

 

Fordelen ved de kortløbende obligationer er imidlertid skrumpet ind, da renten er faldet, mens renten på de såkaldte aftaleindskud derimod er steget.

 

Selv hvis du betaler 59 % i skat af afkastet, er merafkastet på en obligationsinvestering i dag yderst beskedent set i forhold til et aftaleindskud, fremgår det af redaktionens stikprøveundersøgelse.

 

Husk renteudgifterne på boligen
Dertil kommer, at du reelt slipper for topskat på renteindtægter, hvis du i forvejen har optaget et realkreditlån i boligen.

 

Eventuelle renteindtægter bliver nemlig modregnet i dine eksisterende renteudgifter, når skattevæsener beregner din kapitalindkomst. Det betyder, at betaler du eksempelvis 100.000 kroner i årlige renter på et realkreditlån og samtidig har renteindtægter på 25.000 kroner, ender du op med et rentefradrag på 75.000 kroner.

 

Da rentefradraget kun har en skattemæssig værdi på 33 %, vil du reelt ikke komme til at betale mere end 33 % i skat af dine renteindtægter, hvilket gælder uanset om du betaler topskat eller ej.

 

Kun i den situation, hvor du ikke har nogle renteudgifter og samtidig betaler topskat, vil eventuelle renteindtægter blive beskattet med 59 %.

‘Side 2: Bankindskud er igen attraktive’

Tags

Anbefalede artikler