Auriga sætter overliggeren højt

Ny vækstplan skal fordoble Aurigas markedsandel frem til 2015 og samtidig løfte indtjeningen. Bliver planen en succes, venter en mangedobling af kursen.

INVESTERING

‘Side 1: Auriga sætter overliggeren højt’

Lad det være sagt med det samme: Auriga er ikke en aktie for folk med sarte nerver, men for investorer, som kan tackle hyppige udsving, er der gode muligheder for et langsigtet afkast, der ligger pænt over markedet.

I hvert fald er aktien siden begyndelsen af 2004 steget med cirka 50 procent, mens danske aktier kun er steget 6 procent i samme periode.

Prisen for denne outperformance har været nogle gevaldige udsving, som har gjort Auriga til en højrisiko-aktie på kort sigt. De store kursudsving betyder, at aktien rent statistisk har mere end dobbelt så høj en risiko som en passiv investering i danske aktier. Men som en klassisk køb og hold-investering til pensionsdepotet er Auriga et oplagt emne.

Det langsigtede potentiale rækker op til kurs 300-400 på seks års sigt, og selskabet har for vane at levere et pænt årligt udbytte til sine aktionærer – senest blev der udloddet 5,75 kroner i udbytte.

Særegen risikoprofil
For blot få år siden var Auriga holdingselskab for tre virksomheder, hvoraf Hardi og Skamol nu er frasolgt.

I dag er Auriga derfor reelt lig med Cheminova, som henter sin omsætning gennem udvikling og salg af det, som lidt eufemistisk betegnes som “plantebeskyttelsesmidler”. I korthed drejer det sig om kemikalier til bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampe, som alle hæmmer produktionen af landbrugsafgrøder.

Netop markedet for plantebeskyttelse giver aktien en særegen risikoprofil, som gør investeringen velegnet til at sprede risikoen i en portefølje. For selv om aktien til en vis grad følger den generelle udvikling på markedet, er det forhold som klima, dollarkurs og fødevarepriser, der for alvor får kursen til at rykke sig.

En kraftig tørke i Texas i 1998 fik eksempelvis de texanske landmænd til at pløje en stor del af bomuldsmarkerne ned, hvilket reducerede efterspørgslen efter malathion, som bruges til bekæmpelse af snudebiller.

Resultatet blev en nedjustering af årets resultat med 20-25 procent.

Omvendt giver stigende fødevarepriser landmanden lyst til at opdyrke nye arealer, hvilket var tilfældet under den såkaldte fødevarekrise i 2008. Og en øget landbrugsproduktion vil alt andet lige styrke efterspørgslen efter ukrudtsmidlet glyphosat, som er koncernens storsælger inden for ukrudtsmidler.

I kraft af den øgede efterspørgsel fik Cheminova mulighed for at forhøje prisen med 50 procent, hvilket gav anledning til en opjustering af 2008-resultatet fra 235 millioner kroner til 465 millioner kroner.

Dollarkursen er en tredje faktor, som kan påvirke årets indtjening i danske kroner. En kursændring på 5 procent i dollaren vil således påvirke driftsresultatet med cirka 27 millioner kroner i 2009, fremgår det af regnskabet.

Men da Auriga har for vane at kurssikre en betydelig del af sine valutaer op til 24 måneder frem, reduceres følsomheden over for udsving i valutakurser ganske betydeligt. Fælles for både klima og dollarkurs er, at selv om de på kort sigt påvirker indtjeningen, tyder alt på, at eventuelle ændringer vil udjævne sig på langt sigt. Tørke afløses af regn, og dollaren stiger og falder. Og skulle dollaren endelig ramle helt ned i dørken, vil producenterne på længere sigt forlange sig kompenseret gennem højere salgspriser.

‘Side 2: Auriga sætter overliggeren højt’

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display