Auriga: En overset investor-mulighed?

Hver måned peger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet på en interessant aktie. Denne gang ser vi på danske Auriga, der sidste år frasolgte Cheminova

INVESTERING

De investorer, som over de seneste år er blevet noget nær forgyldte ved at investere i Auriga, venter med lige dele spænding og længsel på udbetaling af provenuet fra salget af Cheminova til amerikanske FMC Corporation. Usikkerheden om hvornår den kommer, hvilke omkostninger der kunne løbe på, og om der er noget, som kan forpurre handlen, gør, at der sandsynligvis ligger fem procent og venter på den dristige investor.

Auriga overtaget af FMC
Den 8. september 2014 blev det annonceret, at Cheminova blev solgt til amerikanske FMC for 8,542 milliarder kroner korrigeret for gæld. Cheminova er og var den eneste betydende aktivitet i det børsnoterede selskab, Auriga. Cheminova producerer og udvikler plantebeskyttelse til primært landbruget. 8,542 milliarder kroner svarer i den forbindelse til en kurs på 333. Justeret for de omkostninger, der påløber i forbindelse med afviklingen, er det estimeret, at investorerne vil få udbetalt et provenu på 323-325 kroner pr. aktie »i 2015«, som det hed sig i meddelelsen fra Auriga ved offentliggørelsen.

Findes der risikofrit afkast?
Selv om investorerne med rette vil hævde, at vi nu er i 2015, og at det er tiden til at indfri de kontante løfter, kan ingen med overbevisning hævde, at Auriga har overskredet den tidsfrist, som selskabet har stillet investorerne i udsigt. Forskellen mellem de forventede 323-325 og den aktuelle aktiekurs på 308 er cirka fem procent. Investorerne må spørge sig selv, om forskellen udgør en form for risikofrit afkast?

Ingen gratis penge
Intet afkast er uden risiko. Der er dog situationer, hvor forholdet mellem risiko og afkast er mere attraktivt end i andre tilfælde. Det her kunne være en af de mere attraktive. Investorerne skal dog holde sig følgende for øje:

• 2015 er ikke et bestemt tidspunkt, og det kan skabe lidt usikkerhed.

• Mens aktiemarkedet generelt fortsat stiger, kan det være en langmodig proces at sidde med en værdikupon, som først bliver indløst på et senere tidspunkt, mens aktietoget fortsat kører med høj afkastfart.

• Omkostningerne til udlodning og afvikling kan være større end forventet.

• Der kan, teoretisk tænkes situationer, hvor der går kludder i handlen.

Overset investeringsmulighed?
Det mest sandsynlige er, at handlen falder på plads i de kommende måneder, og at investorerne får deres penge inden for det udmeldte interval. Enten skyldes den nuværende relativt store afvigelse, at investorerne er bange for, at der er investeringsugler i mosen, eller også har de slet og ret overset en kortsigtet mulighed som trods alt burde indebære en mindre risiko.

Tags

Anbefalede artikler