AMBU afviser al snak om krise

Medico-virksomheden Ambu går mod strømmen under finanskrisen og ekspanderer: Opkøber virksomheder, øger salgsstyrken og varsler nyt "hemmeligt" produkt.

INVESTERING

Ambu har stort set ikke mærket negative effekter af den globale finanskrise. Faktisk er ledelsens dagsorden meget anderledes end i stort set alle andre børsnoterede selskaber, hvor det mest handler om nedskæringer og effektiviseringer: Hos Ambu handler det mere om vækst gennem opkøb, udvidelse af salgsstyrken og nye “hemmelige” produkter.

På grund af selskabets forretningsfokus inden for såkaldt medico-teknik er Ambu ikke særlig konjunkturfølsom. Men under økonomiske kriser, som vi ser nu, er der alligevel et stykke vej til ligefrem at træde på gaspedalen, som Ambu har valgt at gøre. Ambu afsætter sine produkter over hele verden, og selskabet forsøger at vokse på nye markeder i Asien.

Således afsættes 98 procent af produkterne uden for Danmark. Ambu har knap 1.600 medarbejdere, hvoraf omkring 300 er beskæftiget i Danmark.

Beskytter porteføljen
Netop på grund af væksthistorien har aktien klaret sig flot gennem den globale nedtur på aktiemarkederne. Efter en kort tur ned i kurs 60 sidste efterår er aktien steget cirka 50 procent og ligger nu på det højeste leje siden efteråret 2007.

Kursniveauet omkring 85-90, som i skrivende stund testes, har været en modstand seks gange det seneste halvandet år. Og nu venter markedet på en bekræftelse af den “positive” historie fra ledelsen. Og man må erkende, at der faktisk er en række positive kurstriggere forude i aktien, som vi vil gennemgå i det følgende. Men først skal det påpeges, at noget af den positive historie allerede er indregnet i den aktuelle kurs.

Baseret på ledelsens forventninger til et driftsoverskud på cirka 100 millioner kroner handles aktien således til hele 14 gange overskuddet efter skat. Dette er umiddelbart en meget høj værdiansættelse i forhold til mange andre mere konjunkturfølsomme danske kvalitetsaktier. Når det alligevel kan forsvares, er det, fordi Ambu yder beskyttelse mod store kursfald, hvis det generelle aktiemarked igen tager en markant tur nedad, hvilket på ingen måde kan udelukkes.

På den anden side vil Ambu heller ikke ved en større posi tiv konjunkturvending høste samme kursgevinster som det generelle marked. Største plusser vil nemlig løfte de mest konjunkturfølsomme aktier, som er blevet ramt hårdest under nedturen. Ambu giver altså først og fremmest god sikkerhed i en ellers usikker verden.

Ambu satser stort
Ud over sikkerhed giver Ambu også mulighed for at deltage i en væksthistorie, hvis ledelsens ambitioner og målsætninger holder vand. Blandt andet er der god mulighed for, at bundlinjen senere på året kan blive påvirket af en række forhold, som måske endda kan ende med at give en opjustering af årsforventningen:

- Den første del af det »skæve « regnskabsår var bedre end samme periode året før, hvis man ser bort fra ekstraomkostninger til køb af en virksomhed og en stor enkeltordre med ekstraordinær lav indtjeningsmarginal. Samtidig var omsætningen mere end 20 procent højere.

- Der er gennemført prisstigninger på en række produkter i begyndelsen af året. Det ventes samlet at få en positiv effekt på bundlinjen på en procent i overskudsgrad, svarende til cirka plus 8-10 milioner kroner.

- Senere på året ventes positive effekter på bundlinjen af lavere transportpriser, idet selskabets fabrikker i Asien giver betydelig transport til USA og Europa. Samtidig er råvarepriserne på blandt andet sølv, som der anvendes meget af i produktionen, faldet markant i det seneste år.

- Ambu købte i november sidste år aktiver i den amerikanske virksomhed Sleepmate Technologies Inc. for cirka 40 millioner kroner. Aktiviteterne vedrører sensorer til undersøgelser af obstruktiv søvnapnø. Ledelsen oplyser, at de tilkøbte aktiviteter endnu ikke indgår i de udmeldte årsforventninger, fordi man har ønsket at få større klarhed om bidraget herfra. Ambus ledelse forventer i bedste fald et bidrag til salget på et beløb svarende til købsprisen og en forøgelse af driftsoverskuddet på cirka 4-5 millioner kroner.

Gældsfri i løbet af et år
Som et vigtigt offensivt tiltag har koncernen i starten af året udvidet salgsstyrken markant i USA og England. Det samme er ved at ske på de nye vækstmarkeder i Asien gennem et nyåbnet salgskontor i Kina. Og senere kommer turen til Europa. Samlet forventes salgsstyrken øget med 15 procent.

Ambu oplyser, at det typisk tager seks måneder at køre nye salgsmedarbejdere fuldt ind, så de positive effekter forventes først at slå igennem sidst på året. Dette bør kunne give overskudsgraden et betydeligt løft, hvis den øgede satsning bliver en succes. I begyndelsen af året koster de ekstra salgsressourcer på bundlinjen, og det burde senere blive vendt til et plus.

Ambu har ambitioner om fortsat at vokse gennem opkøb. Aktuelt er den rentebærende gæld omkring 150 millioner kroner efter optagelse af banklån på 40 millioner kroner til virksomhedsopkøbet, men med et samlet cashflow fra driften på 140-150 millioner kroner i år kan bankgælden stort set betales på ét år. Derved vil der også være basis for yderligere opkøb. Ledelsen har indikeret, at selskabet går på markedet med et nyt, vigtigt produkt “over sommeren”.

Men man har ikke ønsket at afsløre, hvad det drejer sig om. Kun at det “rammer” et af koncernens vigtige nøgleområder. Man kan på forhånd kun gisne om, hvad det drejer sig om, og om det efter en indkøring kan få væsentlig indflydelse på resultatet.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display