Aktionær - kend dine rettigheder

Sæsonen for generalforsamlinger bliver snart skudt i gang. Inden du møder op, bør du derfor have styr på, hvilke rettigheder du som aktionær har.

INVESTERING

Som privat aktionær har du altid haft ret til at gøre din indflydelse gældende på den ordinære generalforsamling - selskabets øverste juridiske organ. Men historisk set har der sjældent været særlig stor deltagelse ved disse møder.

»Resultatet er afgjort på forhånd« eller »der er ingen respekt for de private småaktionærer« er udsagn, du ofte hører. Men det er til en vis grad myter snarere end virkelighed, for selskaberne er i stigende grad blevet lydhøre over for konstruktive og værdiskabende input fra aktionærerne.

»Der er ingen tvivl om, at aktivt ejerskab er blevet en del af agendaen, og det gælder både hos selskaberne og det stigende antal private aktionærer, der er blevet bevidste om deres rettigheder og deres ansvar.

»Det er utroligt positivt, at flere og flere selskaber inkluderer generalforsamlingen som en del af deres samlede IR-aktiviteter, så der i forbindelse med den ordinære generalforsamling arrangeres investormøder, rundvisninger og præsentation af produkterne,« siger Michael Kjøller-Petersen, administrerende direktør hos Computershare Danmark, der blandt andet leverer såkaldte ejerbogs- og generalforsamlingsservices for en lang række børsnoterede danske selskaber, herunder A.P. Møller - Mærsk.

De færreste private aktionærer ved imidlertid præcis hvilke rettigheder de har. Computershare Danmark gennemgår derfor dine rettigheder og giver anbefalinger til, hvordan du bør udnytte dem.

Dine rettigheder som aktionær:

 1. Alle navnenoterede aktionærer har ret til at deltage på selskabets generalforsamling. Husk, at du skal bestille et adgangskort senest tre dage før generalforsamlingen.

  Anbefaling: Sørg for, at dine aktiebeholdninger er navnenoterede. Ellers kontakt din bank.

 2. Alle navnenoterede aktionærer skal indkaldes til generalforsamlingen tidligst fem uger og senest tre uger før generalforsamlingen.

  Anbefaling: Flere selskaber indkalder udelukkende elektronisk, så sørg for at registrere din e-mailadresse. Vær i øvrigt opmærksom på dine handler i generalforsamlingssæsonen, da du skal være navnenoteret på registreringsdatoen - en uge før generalforsamlingen - for at have forvaltningsmæssige rettigheder i forhold til generalforsamlingen.

 3. Alle aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand (kan tilbagekaldes) eller afgive brevstemme (kan ikke tilbagekaldes). Dette er uafhængigt af, om du deltager fysisk eller ej.

  Anbefaling: Alle aktier tæller, så tag ansvar for din investering, og afgiv fuldmagtsinstruks på den ene eller anden måde, hvis du ikke selv kan møde op.

 4. Alle aktionærer har ret til at tage ordet på generalforsamlingen.

  Anbefaling: Stil krav til dig selv, og forbered relevante spørgsmål - og informer gerne selskabet på forhånd. På den måde kvalificeres svaret til gavn for de øvrige aktionærer.

 5. Du kan skriftligt stille krav om optagelse at et bestemt emne til dagsordenen ved den ordinære generalforsamling, hvis du sender det til selskabet senest seks uger før generalforsamlingen.

  Anbefaling: Husk at vurdere saglighed, relevans og værdiskabelsen for selskabet. Du kan også tage initiativ til dialog med selskabet før og efter generalforsamlingen.

 6. Du har ret til at stille krav om fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater. På den måde opnår du transparens om, hvor mange stemmer der var for og imod et stillet forslag.


Fra Penge & Privatøkonomi, marts 2014 

Tags

Anbefalede artikler