AktieUgebrevet tager pulsen på markedet lige nu

Morten W. Langer fra AktieUgebrevet giver her sit syn på aktiemarkedet lige nu

INVESTERING

Det har de seneste uger været ekstremt vanskeligt at aflæse, hvor aktiemarkedet nu er på vej hen. De vigtigste underliggende drivkræfter ser vi som følgende:

• For det første en global økonomisk opbremsning.

• For det andet stigende frygt for deflation i Europa.

• For det tredje centralbankernes evne og vilje til at understøtte økonomien (og de finansielle markeder) med likviditetsudpumpning (og markedets tro på, at det fortsat understøtter høj risikotagning og højere priser på finansielle aktiver).

Vores konklusion er: Opbremsningen er klart på vej i Europa, og vi ser tendenser til vaklen i USA. Deflationsfrygten i Europa er igen stigende, hvis man ser på den europæiske inflationsswap. Og centralbankerne kan hurtigt ændre signaler, og vi ser, at markederne i høj grad læner sig op af denne mulighed. Der er altså tale om, at troen i markedet på disse drivkræfter sætter dagsordenen herfra. Det bedste man kan gøre for at aflæse markedet, er at kigge på de underliggende markedsindikatorer, de såkaldte internals.

Et vigtigt signal er, at andelen af amerikanske aktier over 200 dages glidende gennemsnit igen ser ud til at være faldende, efter meget stærk fremgang den seneste måned. Med andre ord begynder der igen at vise sig en svaghed - på den måde, at det generelle aktiemarked holdes oppe af et faldende antal store aktier, mens andre aktier begynder at falde tilbage. Fortsætter denne tendens er det et meget klart signal.

Vi bemærker også, at det såkaldte Black Swan indeks igen er stigende. Det betyder, at stadig flere investorer på det amerikanske aktiemarked køber aktie put-optioner out-of-money, altså optioner, som kun bliver penge værd ved et større kursfald. Endelig er det påfaldende at obligationsrenterne fortsat er ekstremt lave, og oliepriserne fortsætter med at dykke. Og det samme gør mange råvarer til industriel forarbejdning. Det er i hvert fald ikke et sundhedstegn, når man skal forsøge at sige noget om den makroøkonomiske udvikling herfra.

Gå efter de defensive papirer
Selvom europæisk økonomi bevæger sig mod recession i 4. kvartal, efter et 3. kvartal tæt på nulpunktet, holder de europæiske aktier stort set stand. Stilstanden anvender investorerne til at ompositionere sig, og det er et vigtigt signal at se på, hvordan denne ompositionering udarter sig - med henblik på at analysere de bagvedliggende hensigter.

For det danske aktiemarked er det påfaldende klart, at der sker et træk af kapital over mod defensive papirer: Ugens største stigninger i C20 indeks var TDC, Carlsberg, Genmab, ISS og Chr. Hansen. For alle disse aktier er der tale om defensive papirer, som er robuste i forhold til en yderligere økonomisk opbremsning. Modsat var de største kurstab blandt de mest konjunkturfølsomme aktier, nemlig A.P. Møller-Mærsk, Rockwool og FLSmidth, samt bankerne.

Udvalgte bankaktier kan blive de nye aktievindere
Efter Spar Nords fjendtlige bud på Nørresundby Bank er spillereglerne blevet ændret i den danske banksektor. Stort set alle banker er beskyttet af begrænsninger i stemmeret, så det har i princippet været umuligt stille og roligt at overtage banker ved at købe aktier - og øge sin stemmeandel den vej. Men Spar Nord bryder nu en årtier lang tradition ved at give et opkøbstilbud på en hel bank, hvorved stemme- og ejerretsbegrænsninger effektivt kan omgås.

Der er ingen tvivl om, at banker som Nykredit, Jyske Bank, Spar Nord og måske Sydbank grundigt overvejer, hvordan de kan positionere sig stærkt i den forventede fremtidige bankkonsolidering. Kun med en ejerandel på over 10 % kan man holde fjendtlige opkøbere væk, da det kræver 90 % af aktiekapitalen at tvangsindløse resten. Og det er nødvendigt med 100 % ejerskab efter denne overtagelsesmodel. Vi vil i de kommende udgaver af AktieUgebrevet forsøge at spotte de mest oplagte opkøbsmål i den danske banksektor. Her kan være endog meget store kursgevinster at hente.

Tags

Anbefalede artikler