Aktietip: Investorernes risikovillighed er støt stigende

Aktiemarkederne nærmer sig en historisk top. Spørgsmålet er, om det ikke er ved at kamme over i grådighed.

  Foto: Istock  

INVESTERING

Aktiemarkedet euforisk – og tæt på en historisk top: Aktiemarkedet er drevet af rigtig mange forskellige drivkræfter, eksempelvis makroøkonomi og udviklingen i virksomhedernes overskud. Men de er i høj grad også drevet af de professionelle investorers vilje til at tage risici og den generelle stemning hos den brede ”fåreflok” af investorer, der som regel tænker ens og handler ens. Nogle af disse forhold kan man måle, andre kan man skønne over. Vi har på det seneste fulgt en tillidsindikator baseret på den såkaldte T Teori, som giver en indikation af investors risikovillighed, ved at se på forskelle i investors appetit på sikre statsobligationer i forhold til mere risikofulde erhvervsobligationer.

Risikovilligheden hos investorerne er fortsat stigende, og den nærmer sig med hastige skridt en historisk top, som kun rammes hvert 2-3 år. Ud fra denne indikator er det vores skøn, at aktieeuforien kan fortsætte en tid endnu, men ikke så længe. Men når dette indeks falder ned gennem det glidende gennemsnit, er det med stor sikkerhed signal om, at investorerne er begyndt at skue markant ned for risikoen. Altså starten på en ny aktienedtur.

Stemningen bevæger sig fra begejstring til grådighed, hvilket giver den aktuelle eufori: Omring det andet element, nemlig investorstemningen, er det vores klare opfattelse, at vi nu har nået den fase i aktiemarkedets stemningscyklus som kaldes eufori, og som optræder lige før en langsigtet aktietop. I en helt traditionel stemningscyklus bevæger investorerne sig fra at være optimistiske i forhold til aktier, til at være begejstrede, for derefter at blive opstemte, til at blive grådige, for at få flere aktiegevinster. Netop her opstår en situation af eufori, som typisk er stemningen tæt på en langsigtet aktietop. Det er i den situation alle vil eje aktier, men hvor værdiansættelserne er pumpet voldsomt i vejret. Problemet er, at vi ikke ved, hvor længe den euforiske tilstand kan holde stand.

I virkeligheden kan euforien holde stand så længe, at der er ”dumme” penge, som tager over for de ”smarte” penge. De smarte penge, altså de professionelle investorer, er nemlig for længst begyndt at reducere deres aktiebeholdninger. De dumme penge er de investorer, som bliver grebet af den euforiske stemning. De kan se, at aktierne stort set kun stiger, og næsten ikke falder.

For tiden sender private investorer masser af penge ind i aktiefonde, og vi har bemærket, at investorer helst ikke vil læse historier om, at aktierne ikke bare kan fortsætte og fortsætte op. Det virker som et godt bevis på den aktuelle eufori, men det er naturligvis også meget skyklapagtigt. 

Igen – meget afhænger af Trump: De positive investorer hælder meget til, at Trump har varslet store skattelettelser, som vil styrke den globale vækst. Ja, måske. Men der er flere snubletråde: For det første ved vi ikke, hvornår skattelettelserne kommer. For det andet ved vi ikke, hvor store de bliver. For det tredje har markedet allerede indarbejdet meget Trump-nyt, som vi ikke har fået endnu. Der er rigtig gode muligheder for en eller flere skuffelser. Hertil kommer alle de andre snubletråde, som markedet endnu ikke har reageret på: stigende FED renter forude, øget inflation og højere obligationsrenter i kølvandet på højere råvare- og oliepriser. Muligvis pres på arbejdsmarkedet og højere lønninger.

Bundlinjen er, at analytikerne på det seneste ikke har opjusteret deres forventninger til selskabernes overskud i 1. kvartal 2017. Hvad betyder det så? Hvis aktiekurserne stiger med uændrede overskud i selskaberne, så er det ensbetydende med endnu mere anstrengte værdiansættelser (p/e-værdier)end tidligere.   

Men hvor længe fortsætter aktieeuforien så? Ja, i virkeligheden kan den fortsætte en rum tid endnu. Hvis der er nye købere på aktiemarkedet, så fortsætter festen. Og hvis der ikke kommer en alvorlig party breaker, så fortsætter festen også. Hvad kunne en sådan party breaker så være? Det kunne være nye toldmure og handelshindringer fra Trump – og derefter fra andre. Det kunne også være højere obligationsrenter og eskalering af den sydeuropæiske statsgældskrise. Det kunne også være ny geopolitisk usikkerhed i Europa, især udfaldet af det franske valg. Og så er der alle de risikoudfald, vi ikke kender til endnu.

AktieUgebrevets Pensionsportefølje har skruet ned på 60 pct. af kapitalen i aktier. Vi har taget konsekvenser af den aktuelle situation og allerede skuet markant ned for aktieandelen. Vores afkast ligger på højde med de bedste danske investeringsforeninger med danske aktier i år – på i underkanten af ni procent. Den gevinst vil vi gerne beskytte. Og samtidig vurderer vi, at der er et misforhold mellem aktuelle gevinstmuligheder og tabsrisici. Vi ser risiko for et kursfald på 20-30 pct. på den lange bane, men højst en upside på ekstra fem procent de næste måneder.

Få et tilbud på Økonomisk Ugebrev:

https://abonnement.ugebrev.dk/formue-tilbud/

Tags

Anbefalede artikler