Aktiestrategi: Sådan ser vi aktiemarkedet i 2015

AktieUgebrevet giver deres gennemgang af aktiemarkederne i 2015.

INVESTERING

Hovedparten af bankernes aktiestrateger er positive omkring aktiemarkederne i 2015. AktieUgebrevet forventer også, at 2015 ender højere end det aktuelle kursniveau. Men det bliver efter et år med meget store markedsbevægelser op og ned. Vi vil i det følgende gennemgå vores aktiestrategi for 2015, som er opdelt på en kortsigtet og en langsigtet vurdering:  

På den korte bane, dvs. 1-3 måneders sigt, forventer vi ekstremt nervøse markeder med store kursudsving, ligesom vi har set i efteråret. Vi kan ikke udelukke et kortvarigt aktierally i starten af januar. Men det er ikke det, vi lige nu ser i kortene. Markedet viser nemlig tydelige svaghedstegn. Et vigtigt signal har været de markante korrektioner i september og november, som grundlæggende afslører stor usikkerhed og nervøsitet om retningen herfra. Vi ser de store kursfald, som hver gang er afløst af unaturligt hurtige kursstigninger, som en sandsynlig topformation. 

De seneste år har aktierne været drevet af centralbankernes planøkonomiske stimulanser. Her ved indgangen til 2015 viser verdensøkonomien tydelige svaghedstegn, som kan forstærkes af, at vækstmaskinen USA nu taber pusten. De markante fald i oliepriserne og råvarepriser afspejler en strukturel opbremsning i verdensøkonomien. Det samme gør de markante fald i obligationsrenterne. De historiske erfaringer taler deres tydelige sprog. Udviklingen vil de kommende kvartaler sætte sig negativt i virksomhedernes overskud. Det vil for alvor være en katalysator for forstærkede aktiekursfald.    

Da vi ved, at aktiemarkederne er 3-6 måneder foran de makroøkonomiske signaler vi kan se, er der nu lagt op til, at aktiemarkederne i bedste fald ligger fladt. Mere sandsynligt er det med en korrektion ned på mindst 10-20 %. Usikkerheden omkring dette scenarie knytter sig til følgende spørgsmål: Vil investorerne fortsat ignorere den makroøkonomiske virkelighed og fortsætte med at købe aktier, dels fordi der ikke er andre steder at placere den store ledige likviditet, og dels fordi de fæster lid til centralbankernes nye stimulanser? Meget vil altså afhænge af, om markedet fortsat har tillid til centralbankernes risikofulde eksperiment, som hæmmer reelle strukturelle reformer på grund af politikernes manglende handlekraft.

Kombineret med en økonomisk opbremsning er det også klart, at de geopolitiske usikkerheder næsten aldrig har været større: den eskalerende krise mellem Rusland og Vesten, krigen i Syrien, stigende risiko for deflation, og ISIS’ mulige trussel mod olieforsyning fra Mellemøsten, usikkerhed om Nordkorea, statsgældskriserne i Grækenland, Italien og Spanien, samt øget social uro på grund af stigende økonomisk ulighed i kølvandet på centralbankernes pengeudpumpning. 

Vores bundlinje er, at vi ser stor risiko for en større korrektion ned, hvis først 2.015-2.020 og dernæst 1.980 for S&P Future falder. Det kan både ske indenfor nogle uger eller om 1-2 måneder. Vores frygt er, at en tredje korrektion ned indenfor tre måneder kan blive selvforstærkende, fordi den sidste rest af tro på en ny hurtig optur vil være minimeret. Griber panikken først om sig, er det klart, at det kan gå ned meget hurtigt, ikke mindst på grund af margin calls og udhulede pantsikkerheder i forbindelse med investeringskreditter vil udløse tvangssalg. I første omgang skal man altså holde øje med 2.020 og 1.980. 

Vi ser især i USA fortsat lyst til stor risikotagning, blandt andet SmallCap indeks Russell 2000 er fortsat nær rekordniveau, selvom dette indeks har været ledende i de to seneste korrektioner ned. Så det er altså for tidligt at melde startsignal for den næste korrektion ned, selvom der har været nogle bekymrende negative dage.   

På den lange bane: På 3-9 måneders sigt ser vi mere positivt på aktiemarkederne. Især de markant lavere olie- og råvarepriser vil på 3-6 måneders sigt begynde at sætte sig i økonomien som en indirekte skattelettelse for både forbrugere og virksomheder.  I den vestlige verden vil forbrugerne få øget købekraft og virksomheders produktionsomkostninger vil falde, og det vil alt andet lige løfte lønsomheden. På den korte bane vil opbremsningstendenserne dog være stærkere end denne positive drivkraft herfra. 

Samtidig vil eventuelle effekter af stimulanser fra de kinesiske myndigheder og den europæiske centralbank begynde at få effekt, og det vil være særligt effektfuld, hvis ECB (og Danmarks Nationalbank) også formår at afhjælpe de mindre og mellemstore erhvervsvirksomheders problemer med at låne penge i bankerne til erhvervsinvesteringer og driftsfinansiering. Vi anser det for sandsynligt, at den amerikanske centralbank ikke øger renten eller kun når at øge den korte rente med en kvart procent.

 

Tags

Anbefalede artikler