Aktiepyramiden

Aktiepyramiden er et værktøj, der kan hjælpe dig til at få styr på risikoen i din portefølje.

INVESTERING

Dine investeringer bør som udgangspunkt spredes på aktier med forskellig risiko.

I denne her sammenhæng vælger vi at definere risikoen som aktiens historiske udsving i forhold til det samlede marked. Et mål for aktiens risiko finder vi i den såkaldte betaværdi.

Betaværdier over 1 betyder, at aktien vil reagere kraftigere end markedet, når markedet stiger eller falder. Betaværdier er under 1 betyder, at aktien reagerer mindre kraftigt en markedet. Generelt siger man, at aktier med en betaværdi over 1,3 har en høj risiko, mens aktier med en betaværdi under 0,8 har en lav risiko.

De mest risikofyldte aktier er derfor gode at have, når aktiemarkedet stiger, da de vil stige mest. Omvendt er det også de aktier, der falder mest, når markedet er inde i en negativ trend.

Et eksempel på en aktie med en høj betaværdi er A.P. Møller-Mærsk, der er kraftigt påvirket af de globale økonomiske konjunkturer. Novo-aktien har på den anden side en lav betaværdi, da folk har brug for medicin uanset økonomiens helbredstilstand.

Hvis du vil begrænse risikoen for tab, er det derfor vigtigt, at du som udgangspunkt maksimalt har 15 procent risikofyldte aktier i din portefølje.

De mindst risikofyldte aktier bør fylde helt op til 50 procent af porteføljen, mens de sidste 35 procent kan investeres i aktier med middel risiko.

Skab balance
Dine investeringer er derved placeret i en form for pyramide. Der er tale om en fleksibel pyramide, der kan ændres i takt med, at du får større indsigt i aktiemarkedet, eller når markedssituationen ændrer sig.

Er markedet inde i en usikker periode med store kursfald, kan du helt droppe de mest risikofyldte aktier og i stedet sætte 15 procent i mellem risiko, 35 procent i lav risiko, og beholde de resterende 50 procent i kontanter.

Er markedet inde i en positiv trend, kan du vende pyramiden på hovedet og sætte 50 procent af aktierne i høj risiko, 35 procent i mellem risiko og kun 15 procent i aktier med lav risiko.

Aktiepyramiden giver overblik og systematik, så dine aktiekøb ikke bliver styret af tilfældigheder. Forsvinder balancen i pyramiden, så den ikke passer med din strategi, skal du ikke tøve med at købe eller sælge aktier, så balancen bliver genetableret.

Tags

Anbefalede artikler