Aktieoptur i januar lover godt

Aktierne er kommet fantastisk godt fra start i år. Gode regnskaber og et skift fra obligationer over til aktier driver den positive udvikling.

INVESTERING

Aktieinvestorerne kan se tilbage på en forrygende januar måned, hvor aktierne generelt er steget ikke bare i Danmark, men også i Europa og USA. Det brede danske aktieindeks, KAX Cap, steg 6 procent, mens det tyske DAX steg 2,2 og det brede amerikanske S&P 500 også steg 2,2 procent målt i danske kroner. I USA er det den bedste aktiejanuar siden 1997.

Trimmede selskaber spændt op til vækst

Baggrunden for den meget flotte udvikling på aktiemarkedet skal blandt andet ses i lyset af de aflagte regnskaber for 4. kvartal. Selskaberne i det amerikanske S&P 500 indeks er omkring halvvejs igennem aflæggelsen, og det tegner et billede af, at indtjeningsforventningerne overgås, samtidig med at omsætning også overrasker marginalt.

Investeringsstrateg i Formuepleje, Henrik Franck, anerkender, at man ikke helt kan se bort fra den traditionelle januar-effekt, altså hvor aktierne generelt stiger som følge af den psykologiske effekt af, at investorerne kigger optimistisk ind i et nyt år. Men han mener også, at udviklingen kan ses som en bekræftelse af, at 2013 bliver endnu et tilfredsstillede aktieår.

»Der er ganske mange ting, som peger i den rigtige retning, herunder de fleste af de ledende økonomiske indikatorer for eksempel forbrugertilliden og PMI-indikatoren,« siger Henrik Franck.

Renterne steg i januar

Den anden baggrund for de stigende aktier er en begyndende bevægelse blandt investorerne væk fra de mere sikre obligationer og over mod aktier. Den relative værdiansættelse mellem obligationer og aktier betyder, at investorerne i øjeblikket forventer at opnå et forholdsmæssig stort merafkast for at påtage sig aktierisiko sammenlignet med en investering i statsobligationer. Det gør aktierne attraktive og har bevirket en stigende efterspørgsel efter aktier med kursstigninger til følge. Således er der i januar måned blevet placeret cirka 39 nye milliarder dollar i aktiefonde på global basis, hvilket er dobbelt så meget som i samme periode sidste år.

Stadig sorte skyer i horisonten

»Efter et par gode år med godt og relativt sikkert afkast på obligationer og virksomhedsobligationer, er fortsat afkastpotentiale i de aktivklasser nu ved at være udtømt. Formuepleje forventer, at 2013 bliver året, hvor investorerne langsomt, men sikkert begynder at vægte obligationer lavere til fordel for aktier. Men selv om det alt i alt ser positivt ud, så lurer der stadig en sydeuropæisk gældskrise, der med nyvalg i Italien og den politisk uro i Spanien kan blusse op og sende aktierne midlertidigt ned,« siger investeringsstrateg Henrik Franck.

Dertil kommer, at det primære alternativ til aktier, nemlig obligationer, ikke ligner en god investering. Renterne er lave, og der er en betydelig risiko for, at obligationsinvestorerne vil opleve kurstab, når renterne på obligationer med lang løbetid begynder at stige, som det er Formueplejes forventning vil ske i 2013.

Tags

Anbefalede artikler