Aktieobligationer giver dyr garanti

I 2003 investerede danskerne mere end 10 mia. kroner i aktieobligationer, der blev solgt med slagord som begrænset risiko og stort potentielt afkast. Men der blev ikke talt meget om de enorme omkostninger på op til 13-14 procent.

INVESTERING

‘Side 1: Aktieobligationer giver dyr garanti’

De senere år har en ny type investeringsprodukter fået godt tag i – og lokket adskillige milliarder kroner ud af – private danske investorer. Aktieobligationer, strukturerede produkter, indekserede obligationer eller garantiprodukter er blot nogle af navnene, der bruges om dem. Typisk bliver de solgt på forherligende udsagn om, at man i bedste fald opnår enorme afkast og i værste fald får sine penge igen. Og de moderigtige produkter, i denne artikel betegnet aktieobligationer, har ikke været svære at sælge. Masser af private investorer har frygtet at tabe store formuer efter it-krakket og katastrofen den 11. september 2001. Med frygten som bedste våben har bl.a. Nordea, Jyske Bank og Danske Bank solgt illusionen om sikkerhed og store afkast for mange milliarder kroner.

 

10 milliarder sidste år
Siden midten af 1990’erne, hvor de første produkter så dagens lys, er antallet af udbydere og produkter nærmest eksploderet. Hvor der i midten af 90#2019erne blot blev solgt aktieobligationer for ca. 100 mio. kroner om året, blev der alene i 2003 solgt aktieobligationer for mere end 10 mia. kroner.

 

Men desværre er de en rigtig dårlig investering!

 

For bankerne og dem, der udsteder de bagvedliggende obligationer – fx HNG og Kommunekredit – er det genialt at sælge aktieobligationer. Bankerne gør en god fortjeneste på at formidle produkterne, mens udstederne af obligationerne får et lån, der er langt billigere, end hvis de skulle udstede traditionelle erhvervsobligationer eller låne pengene i banken.


Bankernes markedsføring er både uforståelig og misvisende

Tilbage med nitten sidder de private investorer. De får som oftest et alt for ringe produkt, som kun lader sig sælge, fordi det er sammensat på en måde, som investorerne ikke har skyggen af en chance for at gennemskue.

 

Tager deres del af kagen
Aktieobligationer bliver af bankerne ofte solgt som en form for risikofri
investering – deraf tilnavnet garantiprodukter. Produkterne er sammensat af aktier – eller nærmere betegnet aktieoptioner – og obligationer. En investering kan være sammensat på følgende måde: Den private investorer betaler udbudskursen på 105 kroner for investeringsbeviset og er garanteret, at det om fx fem år kan indløses til 100 kroner. Deri består den såkaldte garanti mod tab. Størstedelen af de 105 kroner bliver derefter investeret i obligationer, mens resten bliver placeret i aktieoptioner. Og dog. Fra restbeløbet skal nemlig trækkes en anseelig sum til betaling af bl.a. det finansielle firma, der har sammensat produktet, og banken, der langer det over disken til de private investorer.

‘Side 2: Aktieobligationer giver dyr garanti’

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display