Aktiemarkedets tab ved at være indhentet

Kurserne på danske aktier er steget 93 procent siden lavpunktet i marts 2009, og investorerne på det danske aktiemarkedet har nu indhentet størstedelen af tabene. Også selv om de måtte have købt på toppunktet i oktober 2007.

INVESTERING


Selv om det så sort ud i marts 2009, da aktiemarkedet bundede og en masse investorer blev tvunget til at sælge ud til lave priser, er markedet nu steget så meget, at tabene på det danske aktiemarked nu er reduceret til 23 procent.

Og tabet på 23 procent gælder oven i købet kun for de investorer, der var så uheldige at købe på toppen af aktiemarkedet den 11. oktober 2007.

For alle andre investorer har tabene været betydeligt mindre, viser udviklingen i det toneangivende indeks over danske aktier (OMX CPH Benchmark, GI).

Således har tabet for den gennemsnitlige investor, der har købt danske aktier i perioden oktober 2006 til september 2008, hvor indekset har bevæget sig mellem 500 og 650, “kun” tabt mellem 10 og 15 procent af sin investering.

Langt bedre ser det imidlertid ud for den investor, der gik ind på aktiemarkedet for lidt over fem år siden, hvor markedet startede på et niveau omkring 305.

I dag ligger indekset på omkring 506, hvilket har indbragt investorerne en gevinst på 66 procent over 5 et kvart. Omregnet svarer det til et årligt afkast på 10 procent, som placerer sig tæt på det historisk set gennemsnitlige afkast for danske aktier.

Danske aktier højt prissat

Siden lavpunktet er det danske aktiemarked steget med imponerende 93 procent, mens det globale aktiemarked “kun” er steget med 77 procent.

Noget tyder altså på, at danske aktier er relativt dyre i øjeblikket, hvilket flere analytikere da også har peget på.

Aktiestrateg Henrik Drusebjerg fra Nordea noterede medio marts, at “danske aktier i dag er blandt de allerdyreste på det globale aktiemarked”.

Set i det lys er der bestemt risiko for, at det danske aktiemarked får svært ved at leve op til forventningerne, lyder det fra aktiestrategen.

På det globale marked tyder meget dog på, at aktierne fortsat er fair prissat. Således har den amerikanske økonom Robert Schiller sammenholdt de historiske priser på amerikanske aktier med dagens priser.

Og her viser det sig, at aktierne i det toneangivende S&P 500-indeks kun befinder sig en lille smule over det historiske gennemsnit.

“Beregningerne fra Robert Schiller viser os, at de amerikanske aktier ikke er specielt højt prissat, men kun ligger en smule over det historiske gennemsnit”, konstaterer chefanalytiker i Nordea, Johnny BoJakobsen.

Han hæfter sig derudover ved, at påsken har bragt en række positive nøgletal fra USA, som indikerer, at den økonomiske krise lakker mod enden.

 

Kursudviklingen for danske aktier
 
Grafen viser kursudviklingne for danske aktier fra den 3. januar 2005 til den 31. marts 2010.
Havde du som investor købt på det dyreste tidspunkt og solgt på lavpunktet, ville du have tabt 60 procent af din investering i danske aktier. Havde du derimod beholdt aktierne, ville tabet være reduceret til 23 procet.

Kilder: OMX Copenhagen Benchmark GI (udbyttekorrigeret indeks over det danske aktiemarked), P/E-værdier set over en periode på 10 år på amerikanske aktier beregnet af Robert Schiller, MSCI World Indeks (Euro og udbyttekorrigeret).

 

 

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display