Aktiemarkedet ignorerer risici

I Langers skarpe aktietips kan du i denne uge læse om et aktiemarked, der ignorerer de nuværende risici og regnskaberne fra A.P. Møller-Mærsk og Pandora.

  Foto: Istock  

INVESTERING

Svaghed på aktiemarkederne de seneste uger bliver udfordret af positiv stemning: Det er for tiden ekstremt vanskeligt at sige noget håndfast om, hvad der driver udviklingen på aktiemarkederne. Det er meget let at finde en masse negative drivkræfter: Pres på virksomhedernes overskud, udsigt til højere obligationsrenter, og centralbankernes afvikling af stimulanser, samt den sædvanlige risiko for at Trump starter en handelskrig med nye toldmure, som vil øge virksomhedernes omkostninger og begrænse den globale samhandel. Markederne har de seneste år været ekstremt gode til at ignorerer alle risici, og sådan fortsætter det tilsyneladende.

Spørgsmålet er fortsat, hvor langt elastikken kan strækkes ud. Eller hvor stor boblen kan pustes op. Så længe de professionelle investorer ser eneste investeringsmulighed i aktiemarkederne, vil der blive placeret enorme summer her. Det kan fortsætte endnu et stykke tid, indtil den sidste ”idiot” har købt på toppen.

Analytikerne opjusterer udvalgte brancher: I de ugentlige opdateringer fra Thomson Reuters for de europæiske Stoxx 600 selskaber har der stort set været stilstand siden første januar. Ser man ned bag overfladen på det samlede gennemsnit for analytikernes estimater for Q4/2016 tegner der sig et andet billede.

Der er særlig fremgang i tre brancher, nemlig industri, teknologi og finans. Da vi jo allerede er godt inde i Q1/2017 er det vigtigere at se på, hvad analytikerne forventer her: Og billedet er faktisk en del anderledes end i det sidste kvartal af 2016. En moderat samlet fremgang i analytikernes estimater trækkes mest frem af forsyning, energi og råvarer, hvor priserne har været stigende i slutningen af sidste år.

For industri og teknologi ligger forventningerne uændret i forhold til starten af året. Størst optimisme hos analytikerne har der været omkring cykliske forbrugsvarer. For de amerikanske S&P 500 selskaber har analytikerne over en bred kam nedjusteret deres forventninger til Q1/2017. Kun industri og telecom er opjusteret. Samlet synes analytikerne at forvente, at de bedre økonomiske konjunkturer vil betyde højere lønninger og øgede råvarepriser, som spiser en større del af overskuddet.

AktieUgebrevets porteføljer fortsætter med at slå det danske aktiemarked: I AktieUgebrevets to porteføljer fortsætter vi med at gøre, som de fleste andre investorer. Vi ligger tungt investeret i aktier, og det fortsætter vi med, indtil vi ser klare svaghedstegn i markedet. Der har på det seneste været periodisk svaghedstegn, men de har ikke været tydelige nok til, at vi har solgt massivt ud for at reducere aktierisikoen.

Men vi kan ikke advare for meget mod blot at læne sig tilbage som aktieinvestor – eller som investor i investeringsforeninger med aktier, og tro på, at det hele bare fortsætter opad og opad. Sandsynligheden for store kursstigninger herfra er begrænsede, mens der er enorme risici for massive kursfald. Så blot det råd herfra, at man som investor skal holde øje med, hvad der sker på markedet – og ikke blot lukke øjnene, når det begynder at gå kraftigt nedad.

Flere spændende danske aktier efter regnskaber: Vi vil blot knytte korte kommentarer til nogle af de regnskaber for 2016, som er kommet den forgangne uge, og fokusere på nogle delelementer. A.P. Møller – Mærsk kom med et historisk stort underskud, som dog især skyldes nedskrivninger på olierelaterede aktiver. Umiddelbart faldt aktien fem procent, som dog er blevet mere end indhentet de seneste to handelsdage. Fredag steg aktien næsten fire procent, under massivt opkøb fra udenlandske finanshuse. Af to årsager kan aktien stige yderligere herfra:

For det første fordi ledelsen nu ser en bund og måske fremgang i containershipping, hvilket naturligvis er positivt. For det andet – og endnu vigtigere – er det signal, som sendes med udskiftningen til en ny formand med anderledes ”fremtids” kompetencer end Michael Pram-Rasmussen. Signalet er, at Møller-familien nu er parate til at tænke ud af boksen omkring den fremtidige strategi. Også det er positivt. Som altid lægger vi relativ stor vægt på adfærden hos de udenlandske finanshuse, og de har ufortrødent fortsat deres nettokøb efter regnskabet. Over det seneste halve år har de nettokøbt for næsten fire mia. kr. i Mærsk-aktier.

Vi er lidt mere bekymrede over handelsmønsteret i Pandora, som aflagde et solidt regnskab i den forgangne uge. Umiddelbart efter regnskabet blev aktien sendt markant ned, især af udenlandsk nettosalg. Smykkeselskabets forventning til 2017-overskuddet viser fortsat markant vækst, især drevet af nye forretninger. Til gengæld venter selskabet et markant ringere første halvår 2017 end andet halvår 2016. Dette har antageligt udløst bekymring og været med til at udløse udenlandsk nettosalg på hele 1,2 mia. kr. den seneste uge. Pandora-aktien er billig på nøgletal, men også helt klart i de udenlandske finanshuses vold.

Prøv Økonomisk Ugebrev gratis:

https://abonnement.ugebrev.dk/formue-gratis/

Anbefalede artikler