Aktiemarkedet ignorerer katastrofale nøgletal

Når aktiemarkederne stiger på trods af dårlige nøgletal skyldes det enten manipulation fra finanshusene eller en forventning om nye hjælpepakker, skriver Aktieugebrevet.

INVESTERING

I fredags kom flere katastrofalt ringe økonomiske nøgletal, som aktiemarkedet reagerede på ved at springe i vejret.

Vores konklusion er, at det enten skyldes en manipulation fra de store finanshuse, som efterfølgende vil sende aktierne i hullet. Ellers også er der en stigende erkendelse af, at en ny meget sandsynlig recession i USA vil udløse nye store offentlige hjælpepakker for at sparke gang i økonomien, samtidig med at renterne er rekordlave.

Med andre ord kan det meget vel tænkes, at festen fortsætter for lånte penge. Men atter en gang vil der blot være tale om at udskyde strukturelle problemer, hvor det i sidste ende ikke kan undgå at ende galt.

Aktuelt er den globale økonomi i en ufattelig dårlig stand. Den kinesiske økonomi er tydeligvis under opbremsning, hvilket afspejles af faldende aktier og råvarepriser. Vi tror ikke, at en enkelt måneds positive eksporttal ændrer det overordnede billede.

Hertil kommer de fortsatte budgetopstramninger i europæisk økonomi, som ikke kan undgå at ramme den økonomiske vækst om tre – seks måneder.

Fredagens nye data fra OECD’s ledende indikator understøtter dette billede: Selvom OECD’s data kun er fra april, peger landeindikatorerne for Italien og Frankrig nu direkte nedad. Også engelsk vækst ser ud til at være ved at toppe.

I øvrigt bekræfter OECD’s ledende indikator, at den kinesiske vækst nu har været under svag opbremsning i fire måneder i træk.

Negative nøgletal fra USA

Sidste uges helt store negative overraskelse var imidlertid en række nøgletal fra USA, som peger direkte i retning af en ny økonomisk recession.

For det første kom nye ugentlige data fra Economic Cycle Research Institute, hvor vækstindikatoren nu er gået i minus. Historisk har indikatoren været ekstremt pålidelig, og ECRI har forudset de seneste to recessioner i USA før de fleste andre.

Scoren for vækst har de seneste uge gået fra 9,0→5,1→0,3→minus 3,5. Ikke engang i efteråret 2008, hvor den vestlige økonomi faldt sammen, dykkede vækstindikatoren så hurtigt.

For det andet kom data for amerikanernes privatforbrug, som var meget skuffende. Markedet valgte at ignorere disse data og fokuserede i stedet på lidt bedre end forventede forbrugertillid fra Michigan Sentiment.

Forbrugertilliden har de seneste år ellers ikke været en særlig god indikator for udviklingen i privatforbruget. Men markedet har p.t. mest lyst til at reagere på tyndbenede positive nyheder end på vigtige negative nyheder.

Privatforbruget kollapser

De nye data for privatforbruget viste et fald på 1,3 procent mod forventet et mindre plus. Bag ved tallene tegner der sig et billede af, at privatforbruget er ved at kollapse.

Hvis man ser bort fra store udsving de seneste måneder i salget indenfor byggematerialer og haveudstyr, er der en klar sivende tendens indenfor amerikanernes traditionelle dagligdagsforbrugsvarer, eksempelvis beklædning og generelt stormagasiner. S&P Retail indeks, som består af de store kæder, er således mere end ti procent nede den seneste måned.

Endelig bemærker vi, at det europæiske kreditmarked er blevet en lille smule forbedret den seneste seneste uge. Tyske domstole udmeldte, at de ikke vil lægge hindringer i vejen for tysk deltagelse i den store EU-IMF finansierede hjælpepakke, og det åbner for en rekonstruktion af den græske statsgæld, og dermed står de store vesteuropæiske banker ikke i samme risiko for nedskrivninger som tidligere.

For aktiemarkedet som helhed er vores pejlemærke stadig 1110-niveau for S&P 500, svarende til 200 dages glidende gennemsnit.

Brud op gennem dette niveau vil åbne for et aktierally af muligvis kortere varighed. Vi er dog forsat ikke i tvivl om, at aktiemarkederne på tre – seks måneders sigt står foran en dramatisk nedtur.

Tags

Anbefalede artikler