Aktiemarkederne er færdige med opturen

Med mindre der kommer overraskende, positive økonomiske nøgletal, forventes der nu i bedste fald kortvarige kursstigninger, før den længerevarende nedtur fortsætter, mener Aktieugebrevet.

INVESTERING

Fredagens stærke comeback på det amerikanske aktiemarked de sidste timer hen mod lukketid viser, at aktiemarkederne er kørt for hurtigt ned, og nu er det tid til en modreaktion.

I løbet af eftermiddagen USA-tid var markedet nede med ca. 2 % – i 1045 for S&P 500 – og efter et stærkt rally endte dagens i et lille plus.

Realiteten er, at det amerikanske aktiemarked nu er faldet knap 10 % siden toppunktet for tre uger siden.

Med mindre der kommer overraskende positive økonomiske nøgletal, forventer vi nu i bedste fald en kortvarig positiv korrektion op, før den længerevarende nedtur fortsætter.

Vi vil se et brud op gennem S&P 500 i 1110-1120, svarende til 50 dages glidende gennemsnit, før vi tror på, at nedtrenden for alvor er vendt.

På den korte bane ser vi mulighed for en stigning til 1090-1095, svarende til 2-3 %, før aktierne fortsætter nedturen.

Netop 1080-1090-niveau har de seneste 5-6 måneder dannet en psykologisk meget vigtig modstand-/støttelinje.

Derfor ser vi de seneste kursfald som meget kritiske for trenden de kommende måneder.

Ingen større lyspunkter

I vores overordnede vurdering af aktietrenden ser vi fortsat ikke de store lyspunkter:

Visse bankøkonomer udlagde fredagens beskæftigelsestal som en positiv overraskelse. Men det handler vist mere om, hvorvidt man ønsker at se glasset halvt fuldt eller halvt tomt.

Realiteten er, at de mest faktuelle data omkring registrerede lønudbetalinger viste minus 20.000 mod forventet plus 15.000. For forrige måned blev data revideret fra minus 85.000 til minus 150.000. I øvrigt er det månedlige beskæftigelsestal ved den efterfølgende justering i 11 ud af de seneste 12 måneder blevet nedjusteret med mellem 50.000 og 10.000.

Ugens data viste også antallet af nyanmeldte arbejdsløse nu igen ser ud til at være stigende. Tallet kom ud med 480.000 – mod forventet 455.000.

Ifølge den seneste månedlige husholdningsundersøgelse, som er mere usikker, steg beskæftigelsen i januar med hele 541.000, og den samlede arbejdsløshed faldt fra 10,0 procent til 9,7 %., hvilket var overraskende positivt.

Det brede arbejdsløshedsmål, U6, der omfatter tvungne deltidsansatte, faldt fra 17,3 % til 16,5 %.

Holder tallene stik, vil vi se markant bedre arbejdsløsheds- og beskæftigelsesdata fremadrettet fra de mere håndfaste målinger.

Overordnet er udviklingen i den amerikanske beskæftigelse nærmest historisk negativ, målt på udviklingen efter starten på en recession de seneste 60 år.

Vi er nu 25 måneder efter starten på recessionen, og jobmarkedet er endnu ikke i klar bedring. I forhold til tidligere recessioner er jobtabet denne gang tre gange større end ved den gennemsnitlige recession. Normalt er jobvækst langt inde i et positivt forløb på dette tidspunkt.

De seneste jobtal kan give fornyet tillid til den økonomiske udvikling i USA, indtil tallene enten bliver be- eller afkræftet. Grundlæggende fylder de negative signaler dog mere og mere i investorernes bevidsthed:

For det første begynder de offentlige hjælpepakker nu at løbe ud, uden at det har sparket nævneværdigt gang i USA’s – og europæisk – økonomi.

For det andet sker der stramninger i kinesisk kreditgivning, og det kan trække Kinas vækst nedad.

Vi bemærker, at det kinesiske SSE-aktieindeks netop er dykket ned under 200 dages glidende gennemsnit, og dermed måske på vej i nedtrend. Det vil være et meget negativt signal.

Opbremsningen understøttes af, at priserne for råvarer til industriel forarbejdning(CRB Raw industriel) de seneste uger er dykket med mere end 10 %.

For det tredje er der p.t. meget stor nervøsitet omkring gældskrisen i de sydeuropæiske økonomier.

Kursspændene på de såkaldte CDS’er (som afspejler konkursrisikoen på de enkelte landets statspapirer) viser en implicit sandsynlighed på 27 % for, at Grækenland må opgive at betale renter på sine statslån.

De fleste forventer dog en justering af græsk økonomi, kombineret med en hjælpende hånd fra EU.

I værste fald kan man dog forvente, at Grækenland trækker sig fra EU – eller kaster Euroen ud i en alvorlig krise.

For det fjerde ser vi fortsat stor sandsynlighed for en ny nedtur på USA’s boligmarked. De seneste måneder ser det amerikanske boligmarked ud til at være holdt oppe af skatterabatter til nye huskøbere.

Men denne begunstigelse udløber om nogle måneder, og samtidig kommer der en meget stor bølge af “resets” lavrenteboliglån, som kan udløse en ny subprime krise med millioner af nye tvangsauktioner.

Tags

Anbefalede artikler