Aktiemarked forudser virkeligheden

Der er muligvis megen hysteri på aktiemarkedet, men hysteriet er ikke grebet ud af luften. Falder aktiekurserne i større stil, er der normalt nationaløkonomiske problemer på vej.

INVESTERING

Kom hønen eller ægget først? Det finder vi formentlig aldrig ud af, men den aktie-vinklede udgave af spørgsmålet er mere realistisk at svare på. For kommer aktiefald egentlig før eller efter en realøkonomisk krise?

Til at besvare spørgsmålet har Penge & Privatøkonomi set på den amerikanske økonomi fra 1950 og frem til i dag med fokus på tre parametre: BNP, arbejdsløshed og aktiemarked. Gennemgangen viser, at aktiemarkedet reagerer på forkant af USA’s samlede økonomi målt i BNP-vækst. 17 gange er det største aktieindeks S&P faldet set over et helt kalenderår, og i alle de 17 tilfælde er nedgangen blevet efterfulgt af et gennemsnitligt fald i BNP-væksten det kommende år.

 

Det andet økonomiske parameter, arbejdsløsheden, reagerer til gengæld mere synkront med aktiemarkedet. Her sker den største stigning i arbejdsløsheden samtidig med, at aktierne falder. Men også her er økonomien præget af dårligere generel økonomi året efter aktiefald – arbejdsløsheden stiger fortsat med mere end 10 procent året efter.

Vurderet på dataene fra 1950 er der altså meget, som tyder på, at aktiemarkedet reagerer på forkant af de store økonomiske parametre og spår nationaløkonomisk nedgang et år i forvejen. Måske ikke så overraskende da markedet kan reagere hurtigt og effektivt, mens det tager noget længere tid at rykke på et helt lands økonomiske nøgletal.


 

Falder aktiekurserne, er der økonomiske problemer på vej


1 år efter at aktiemarkederne er faldet, ligger BNP-væksten langt under det normale, og arbejdsløsheden stiger.BNP-vækst i årene efter kursfald Arbejdsløshed i årene efter kursfald
Året, hvor der er aktiefald, stiger BNP 6,88 procent. 0,7 procent mere end gennemsnittet. Året, hvor der er aktiefald, stiger arbejdsløsheden 21,2 procent.
Et år efter aktiefald stiger BNP 4,87 procent. 28,7 procent mindre end gennemsnittet. Et år efter aktiefald stiger arbejdsløsheden 10,5 procent.
To år efter aktiefald stiger BNP 7,7 procent. 12,7 procent mere end gennem snittet. To år efter aktiefald falder arbejdsløsheden 6,7 procent.


Note: Undersøgelsen er foretaget på baggrund af of cielle amerikanske statistikker og egne beregninger.

 

 

Tags

Anbefalede artikler