Aktiefesten slutter - men hvornår?

Aktieugebrevet ser det som en mulighed, at aktiemarkederne på 3-6 måneders sigt kan køre højere op, men der er stor bekymring over den meget kraftige og hurtige stigning på aktiemarkederne. Forventningen er, at der igen lurer en stor nedtur.

INVESTERING

De vigtigste aktieindeks holder sig fortsat over det psykologisk vigtige 200 dages glidende gennemsnit. På anden uge lægger de forskellige indeks, blandt andet danske C20 og amerikanske S&P 500 indeks afstand til det lange glidende gennemsnit.

Ikke fordi aktierne stiger, men fordi det glidende gennemsnit stadig falder efter det seneste halve års dramatiske aktienedtur.

Det giver rum for en korrektion ned, uden at det lange glidende gennemsnit brydes. Et brud ned vil vi samtidig se som et alvorligt advarselssignal, hvis det understøttes af fald i nogle af de vigtige økonomiske og finansielle ledende indikatorer.

Det ser godt ud på overfladen
På overfladen ser alt fortsat pænt og nydeligt ud. De vigtigste ledende indikatorer i AktieUgebrevets KonjunkturBarometer stiger fortsat, og det peger i retning af fortsat økonomisk stabilisering.

Råvarepriser til industriel forarbejdning, CRB Raw Industriel, er nu steget 50% siden starten af året. Indikatoren for det amerikanske boligmarked, iShares Dow Jones real Estate, fortsætter også frem. Oliepriserne fortsætter stigningen, og det samme gør metalpriser og tørlastraterne i Baltic Dry Index (BDI).

Så længe der er en klar optrend i de to sidstnævnte indeks, forventer vi kursfremgang i blandt andet FLSmidth og D/S Norden, som vi har i AktieUgebrevets Spekulationsportefølje.

Men vi skal ikke lægge skjult på, at vi fortsat er bekymrede over den meget kraftige og hurtige stigning på aktiemarkederne.

Vi tror ikke et sekund på, at den er langtidsholdbar. Men for tiden lægger likviditet og stor optimisme hos forbrugerne – og også i stigende omfang i erhvervslivet – en klar bund under aktierne.

Eksempelvis viste data fra denne uge, at detailsalget excl. auto seneste måned steg 0,5% mod forventet 0,2%.

Og data for detailsalget forrige måned blev oprevideret fra minus 0,5% til minus 0,2%.

Mange professionelle investorer er simpelthen bange for, at de ikke kommer med på et historisk aktieopsving. Derfor anvendes ethvert mindre eller større generelt kursfald på aktiemarkederne til opkøb.

Samtidig er der grund til at tro, at vi på 6-12 måneders sigt kan få et pænt økonomisk opsving, som bringer den vestlige verdens økonomi i et lille plus.

Men det vil være mest drevet af positiv markedspsykologi, overdreven positiv forbrugertillid og en reaktion på, at finansmarkederne og den globale økonomi alligevel ikke bryder sammen.

Samtidig har det haft betydning for den positive udvikling på aktiemarkederne, at virksomhederne generelt er kommet ud af 1. kvartal med bedre regnskabsresultater end forventet.

Vigtigt er det at forstå, at det først og fremmest skyldes, at virksomhederne har effektiviseret og beskåret produktion og slanket organisationen gennem fyringer.

Dette kan på den korte bane give lønsomheden et løft.

Men så længe der ikke er udsigt til øget salg og lavere arbejdsløshed, er det vanskeligt at komme langt ad den vej. Så længe arbejdsløsheden fortsat tordner i vejret – og det gør den – er der ikke grund til langsigtet optimisme. Det ugentlige antal nyanmeldte arbejdsløse ligger fortsat på over 600.000, og det tal skal ned på 350.000-400.000 før man kan sige, at recessionen er ved at være overstået.

Stor nedtur lurer
Vores bundlinie er, at aktiemarkederne på 3-6 måneders sigt udmærket kan køre højere op.

Men vi forventer, at der derefter lurer en stor nedtur.

Da aktierne faldt i marts, skete der en klar overreaktion. Det er efter vores opfattelse ved at ske igen.

Set i et lidt større perspektiv bør det erindres, at det nærmest var i går, at en stribe store vestlige banker var tæt på kollaps.

Der blev snakket om enden for kapitalismen, og en ny stor og langvarig depression som i 30’erne. Den offentlige bevidsthed om dybden og alvoren af den aktuelle recession synes allerede at være forduftet, og der fokuseres nu alene på ny fremgang og optimisme.

Det ene minut er samfundsøkonomien i frit fald, og det næste minut er den inde i en stejl genopretning.

Grundlæggende har vendingen i investorernes optimisme været bemærkelsesværdig og overraskende. Der er ingen tvivl om, at myndighedernes hjælpepakker for banker, stimulanspakker og skattelettelser over hele den vestlige verden har hjulpet meget.

Men at disse kunstige manøvre skulle være løsningen på den grundlæggende, strukturelle problemer er næppe sandsynligt.

AktieUgebrevet leverer uafhængige analyser til private investorer. Få et 4 ugers prøveabonnement sammen med en aktieskolebog: Aktieugebrevet

Tags

Anbefalede artikler