Aktieekspert: Vestjysk Bank er ikke overvurderet

Det har undret, at Vestjysk Bank-aktien handles over 10 kroner, selvom investorgruppen kun betaler 1 krone pr. aktie for statens 81 procent af aktiekapitalen. Aktiekommentatorer og analytikere har kaldt aktien overdrevent dyr. Men det er den ifølge Økonomisk Ugebrev langt fra.

  Foto: Vestjysk Bank  

INVESTERING

Når investorgruppen anført af Nykredit og Maj Invest køber statens aktier i Vestjysk Bank for én krone stykket, kan aktien da ikke være mere værd? Det korte svar er: Jo, det kan den godt. Man kan udmærket regne sig frem til, at en fair pris på bankaktien er mindst 10-12 kroner, dels baseret på den tidligere aktiekurs før meldingen om statens salg, og dels ud fra bankens basisoverskud og en normaliseret værdiansættelse på aktien.

Selvom Vestjysk Bank i en årrække har ligget meget tæt på eller under lovens mindste kapitalkrav, har banken været handlet til en samlet børsværdi på ca. 2,2 mia. kr. de seneste måneder. Efter salgsmeldingen er prisen 1,6 mia. kr. Det skal sammenholdes med bankens basisindtjening sidste år på 500 mio. kr, men også meget høje nedskrivninger på porteføljen af usikre udlån.

Skal man udregne en skønnet fair aktiekurs nu, kan man gå to veje: Den ene vej er at kigge på et normaliseret overskud, efter at boniteten på udlån til landbrug og erhvervsejendomme de kommende år antageligt forbedres ganske meget på grund af bedre markedsvilkår i begge segmenter. I vores teoretiske regnestykke er vi gået ud fra et basisoverskud på 300 mio. kr. Og med mere sikre kapitalforhold efter den planlagte kapitalforhøjelse vil en normaliseret værdiansættelse på ti gange overskuddet give en samlet børsværdi på 3 mia. kr.   

Efter kapitaludvidelsen med 750 mio. nye aktier til 1 kr. stykket, vil der være i alt 900 mio. aktier. De skal dele den samlede børsværdi, hvilket giver en aktiepris på 3,3 kroner stykket. Situationen er den, at nuværende aktionærer ved emissionen får tildelt hver fem tegningsretter, som enten kan sælges eller beholdes til at købe nye aktier. Antages at investor køber fem nye aktier til 1 kr. stykket, og den teoretiske værdi på 3,3 kr. stadig holder stik, er der en fortjeneste på fem gange 2,3 kr, altså i alt 11,5 kr. For at udregne den teoretisk ”korrekte” værdi af den aktuelle aktie, skal værdien af den nuværende aktie lægges oven i, altså bliver værdien af den nuværende aktie 11,5 kr. plus 3,3 kr, svarede til knap 15 kr.

Forudsætningen om, at aktieprisen efter emissionen fortsat vil være mindst 3 kr, er naturligvis meget usikker. Ofte ses det, at tegningsretter handles langt under den teoretisk korrekte værdi under emissionsperioden, på grund af salgspres. Modsat sker det også ofte, at den ”rigtige” aktie ikke falder ned til den teoretisk rigtige pris. Samtidig bør det bemærkes, at 81 procent af de nye aktier, som skal sælges, allerede vil være afsat til de nye aktionærer i Vestjysk Bank, som har overtaget statens aktier.

I en anden beregningsmodel kan tages afsæt i aktiekursen på 15, som var gældende før meldingen om statens aktiesalg. Før emissionen var børsværdien 2,2 mia.kr, og med en forøget aktiekapital på indskudte 750 mio. kr. kommer børsværdien alt andet lige op på 3 mia. kr, som skal deles med 900 mio. aktier, svarende til en pris på 3,3 kr. Altså det samme som i den første model.

Endelig er det muligt, at der kommer et højere modbud til investorkredsens tilbud på én krone. Det er dog kun sandsynligt, at et sådant bud vil komme fra Jyske Bank. En højere købspris på statens aktier og ved emissionen vil ikke forrykke regnestykket nævneværdigt.

Anmærkning: Lige efter meddelelsen om statens salgstilbud købte AktieUgebrevets Pensionsportefølje Vestjysk Bank til porteføljen til en pris på 7,5 kr. AktieUgebrevet vurderer, at fair værdi aktuelt er 11-12 kr.

 

 

MODTAG 3 UDGIVELSER AF ØKONOMISK UGEBREV FORMUE GRATIS!

https://abonnement.ugebrev.dk/formue-gratis/

 

Tags

Anbefalede artikler