Aktiechefens favoritord er ROIC

Sydbanks aktieanalysechef fortæller her om nogle af sine favoritter fra den jungle af ord, begreber, udtryk og forkortelser, du kan støde på i din aktiejagt

INVESTERING

Hvis du kender en virksomheds nøgletal, har du et fundament til at vurdere, om du kan forvente et positivt afkast ved et aktieopkøb i foretagendet. På mange virksomheders hjemmesider kan du finde årsregnskaber, hvor disse nøgletal ofte fremgår.

Det er netop blandt disse nøgleord,  at aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen, har sin favorit blandt de utallige udtryk i investeringsverdenen.

”Mit favorit fagudtryk er nok ROIC – altså Return on Invested Capital,” siger han.

”ROIC er en nøglekomponent i selskabets værdiskabelse, og intet er vel smukkere end at forklare noget så kompliceret som værdiskabelse simpelt ved blot at sige, at afkastet af den investerede kapital skal overstige omkostningerne ved at fremskaffe kapitalen,” uddbyer aktieanalysechefen.

Det giver god mening for dig at investere i virksomheder med en høj ROIC-værdi, da tallet beskriver virksomhedens evne til at skabe et positivt afkast på investeringer, som kommer aktionærerne til gode.

ROIC står for Return On Invested Capital, hvilket betyder afkast på den investerede kapital. ROIC defineres som selskabets driftsoverskud minus skat i forhold til dets investerede kapital. ROIC viser meget om, hvor effektivt et selskab er til omsætte sin kapital til profitable investeringer. Selskaber med en høj ROIC skaber således bedre pengestrømme til aktionærerne og kan vokse hurtigt uden at skulle investere meget. Et selskab med en ROIC på f.eks. 25 pct. kan løbende investere sit overskud og få 25 pct. i afkast af disse investeringer.

P/E, ROE og likviditetsgraden er andre eksempler på ord, der dækker over vigtige nøgletal.

Selv om ROIC er Jacob Pedersens favorit, er det dog andre og mere almindelige ord, han oftest anvender i sine mange aktieanalyser. 

”Det ord, der går mest igen i mine analyser, må vist være ”forventer” – for det er jo lige, hvad aktieanalyse handler om. ’På linje med’ er også en skøn frase, da den jo netop udtrykker, at eksempelvis et regnskab er, som jeg har forventet," siger han.

”Potentiale” er et andet flittigt brugt ord, som sagtens kan bruges som favoritord. Det bruger jeg i særdeleshed i beskrivelsen af indtjeningsperspektiver og værdiansættelse," siger Sydbanks aktieanalysechef,

 

Tags

Anbefalede artikler