Aktieboblernes tid er ikke forbi

Aktiekurserne er steget markant de seneste måneder, men de nøgletal viser foreløbig kun en opbremsning i den økonomiske nedtur.

INVESTERING

Flere økonomer har på det seneste dømt den globale krise for overstået, og at det skulle gå fremad herfra. Og ser man på aktiemarkedernes ekstremt positive udvikling de seneste måneder, skulle man tro, at det var rigtigt.

Aktiemarkederne er ofte den tidligste ledende indikator for den økonomiske udvikling. Det er dog vigtigt at sætte tingene i perspektiv, og mange af den seneste måneds nøgletal viser stadig kun en opbremsning i nedturen: Økonomer har på det seneste haft stor fokus på de såkaldte diffusionsindeks, bl.a. ISM fra de amerikanske indkøbschefer.

Når værdien er under 50, er flertallet af respondenter negative. På det seneste har vi set en lang række diffusionsindeks for den økonomiske udvikling, som har bevæget sig moderat frem, men fra historiske lavpunkter.

Eksempelvis er Conference Boards forbrugertillidsindikator steget til 26,0 i marts fra 25,3 i februar, den laveste værdi siden starten i 1967.

Salget af nye boliger steg 4,7 procent til 337.000 efter en nedtur på 76 procent siden juli 2005. På tre år er salget af nye boliger faldet fra 1,82 mio. til 358.000. Lagrene af nye boliger svarer til 12 måneder nysalg mod fem måneder i et sundt marked.

Efter detailsalget kollapsede i 4. kvartal, er lagerbeholdningerne i butikkerne i forhold til salget steget fra en faktor 1,25 til 1,45, men faldt til 1,43 i februar.

Stigende arbejdsløshed
Hertil kommer, at arbejdsløsheden i USA steg med tre millioner i de første tre måneder af 2009. Arbejdsløsheden steg fra 7,6 procent til 8,5 procent, det højeste siden november 1983. I marts kom der flere arbejdsløse i 46 stater. Og i verdens ottende største økonomi, Californien, ramte arbejdsløsheden med 11,2 procent, det højeste siden januar 1941.

Antallet af registrerede konkurser i erhvervslivet var 5.945 dagligt i marts i USA, hvilket var ni procent mere end i februar.

Arbejdsløsheden rammer i stigende omfang middelklassen og den øvre middelklasse, som også typisk har de boliglån, som anses for at være mere sikre.

Ifølge Amercian Bankers association er 5,1 procent af de såkaldte “prime borrowers” bagefter med mindst ét afdrag på huslånet.

Mange banker har udskudt tvangsauktioner på nødlidende boliger, og i marts steg nyregistrerede tvangsauktioner til 341.180, hvilket var 17 procent mere end i februar.

Salget af boliger steg godt nok med 4,4 procent i februar, men 45 procent af dem var tvungne salg i form af tvangsauktioner. Det forventes, at fortsatte tvangssalg vil presse boligpriserne yderligere, og mange husejere, der har tabt hele deres friværdi, forlader blot boligen, fordi de ikke har mere at tabe.

Ifølge analysefirmaet RealTrac udløser 100 ekstra arbejdsløse typisk 10-15 nye tvangsauktioner. Hvis det månedlige jobtab reduceres fra aktuelt 670.000 til 325.000, vil mere end tre millioner jobs være tabt ved årsskiftet. Det vil betyde en samlet arbejdsløshed på 11 procent og ekstra 300.000-450.000 tvangsauktioner.

Ny forskning fra Federal Reserve og University of Boston af kreditspænd på erhvervsobligationer i perioden 1990-2008 viser, at udviklingen i spændene er en god indikator for den økonomiske udvikling. Ifølge modellen vil antallet af arbejdspladser falde med yderligere 7,8 millioner frem mod årsskiftet. Det vil være ensbetydende med en arbejdsløshed på 20 procent og yderligere 500.000-750.000 tvangsauktioner.

Store tab for bankerne forude
IMF har estimeret, at finansielle institutioner i USA, Europa og Japan står foran yderligere tab på 4.100 mia. USD. Bankerne, som ventes at tegne sig for tab på 2.500 mia. USD, har indtil nu nedskrevet 1.000 mia. USD.

Efter 1. kvartal kom en række amerikanske banker med positive overraskelser: Eksempelvis rapporterede Citigroup et overskud på 1,6 mia. USD. Overskuddet var dog ikke ligefrem baseret på almindelige overskud fra selve forretningsdriften. Der blev bogført en gevinst på 2,7 mia. USD fra et fald i bankens gæld i form af kursfald på bankens obligationer.

Ifølge regnskabsreglerne kan dette indtægtsføres som en gevinst, fordi obligationerne kunne tilbagekøbes til en lavere pris (hvilket ikke sker).

Banken reducerede også tidligere tabshensættelser på forbrugslån, hvilket gav andre 1,3 mia. USD. Endeligt blev der bogført 0,4 mia. USD på fravigelse af mark-tomarket værdiansættelser. På den måde kunne overskuddet på 1,6 mia. USD ligeså godt være et underskud på 2,8 mia. USD.

Torsdag aften blev de amerikanske myndigheders stresstest af 19 store banker offentliggjort: Ti af bankerne skal hente ekstra kapital svarende til 69 mia. USD. I basisscenariet estimeres der udlånstab på 9,1 procent af de samlede udlån, hvilket er værre end under depressionen i 30erne.

Alligevel steg de fleste bankaktier efter offentliggørelsen.

AktieUgebrevet leverer uafhængige analyser til private investorer. Få et 4 ugers prøveabonnement sammen med en aktieskolebog: Aktieugebrevet

Tags

Anbefalede artikler