Aktie: Lær at følge konjukturerne

Havde du timet dine aktieindkøb efter konjunkturerne med en aktiv køb og sælgstrategi de sidste 40 år, havde du fået et merafkast på op til 500 procent i forhold til en ren obligationsinvestering.

INVESTERINGSelv om aktier på lang sigt giver et højere afkast end obligationer, svinger afkastet efter, hvor i konjunktur cyklen vi befinder os. Timingen af en aktieinvestering er derfor afgørende for det fremtidige afkast.

Kan du time dine aktie indkøb i nærheden af det optimale tidspunkt, er der gode chancer for, at du klarer dig bedre end aktie markedet i almindelighed. Derfor har forskningsleder Henrik Dahl fra Nykredit Asset Management i fagtidsskriftet Finans/Invest set på de signaler, som bør udløse et skift fra aktier til obligationer.

Han er faldet over den økonomiske organisation OECD’s såkaldte composite leading indicator (CLI), der forsøger at forudsige ændringer i de økonomiske konjunkturer. CLI offentliggøres midt i hver måned, og Henrik Dahl har brugt indikatoren til at simulere en lang række skift mellem aktier og obligationer siden 1971.

Derefter har han regnet på, hvordan afkastet ville have været, hvis han havde forfulgt en aktiv strategi og skiftet fra obligationer over til aktier umiddelbart før en vending i konjunkturerne.

Set over den 40 år lange periode ville en aktiv strategi i gennemsnit have indbragt 236 procent mere i afkast end en ren obligations investering. En passiv køb og behold-strategi ville derimod kun have leveret et merafkast på 66 procent i forhold til den rene obligations investering.

Tør du stole på indikatoren, er tiden nu ved at være inde til et skift fra obligationer til aktier, hvad angår europæiske aktier. OECD beskriver det økonomiske klima i Europa som foran et potentielt vendepunkt, hvilket også gælder for Danmark.

I USA ser det ligeledes positivt ud. Derimod gælder det om at holde nallerne fra franske og italienske aktier, da de økonomiske udsigter i de to lande ikke ser særligt lyse ud.

Merakast i procent i forhold til obligationer

 

Tags

Anbefalede artikler