Afkast, risiko og gebyr

Der er også inden for investeringsforeninger en snæver sammenhæng mellem afkast og risiko. Jo mere eksotiske aktier, investeringsforeningen investerer i, desto større er risikoen, men også det potentielle afkast.

INVESTERING

Hvordan en investeringsforening har klaret sig de seneste tre år, siger principielt ikke noget om, hvordan den vil klare sig fremover, men det er en god indikator for investeringsforeningens evne til at forvalte investorernes penge.

Du skal dog ikke alene se på de pæne kurver med høje afkast. En afgørende faktor for størrelsen af det langsigtede afkast er nemlig investeringsforeningens omkostninger, hvor den største udgiftspost udgøres af bankernes salgsprovision. Og i modsætning til afkastet, kan du være rimelig sikker på, at omkostningerne ikke ændrer sig radikalt fra det ene år til det næste.

Som hovedregel skal du regne med omkostninger i en gennemsnitlig dansk aktieafdeling på 1,4 procent af formuen. Dertil kommer omkostninger ved køb og salg af investeirngsbeviset.

Du kan finde en opgørelse over omkostningerne i de enkelte afdelinger på Investeringsforeningsrådets hjemmeside: www.ifr.dk

Tags

Anbefalede artikler