Affitech overført til observationslisten hos Nasdaq OMX

INVESTERING

Nasdaq OMX har overført Affitech til observationslisten, efter at Trans Novo

Investments har fremsat et frivilligt betinget offentligt købstilbud til

aktionærerne i selskabet. Det fremsatte tilbud lyder på 0,20 kr. per aktie.

Tilbuddet er ikke bundet op på accept fra 90 pct. af aktionærerne, som et

tidligere og udløbet tilbud på 22 øre var betinget af.

Tags