5 forbehold ved P/E

Price/Earning-nøgletallet er et godt vurderingsværktøj af aktier, men der er flere faldgruber. Se, hvor du skal passe på.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

P/E viser, hvor meget du skal betale for at få adgang til én krone af et selskabs indtjening. Nøgletallet kommer frem, når du dividerer aktiens indtjening op i aktiens markedsværdi.

Men du skal ikke bruge Price/Earning uden forbehold:

Svært at sammenligne sektorer

P/E-nøgletallet er usikkert at bruge, hvis du vil sammenligne på tværs af sektorer. Nogle områder har enorme vækstrater og høj indtjening, mens andre forretningssektorer har en mere beskeden vækst og lavere indtjening. Samtidig arbejder firmaerne ofte på forskellige tidslinjer - nogle har langsigtede strategier, mens andre smeder lige nu og her. Det påvirker naturligvis Price/Earning, hvorfor du kun bør bruge nøgletallet, når du ser på sammenlignelige virksomheder inden for samme sektor.

Ingen indtjening

Har et firma ingen indtjening, eller lider det tab, vil P/E blive anført som "N/A" - Not Available.

Usikre udsigter

Price/Earning bliver beregnet på enten gamle aktiekurser eller i tilfælde med P/E (forward) firmaets egne oplysninger. Er nøgletallet beregnet på data fra gamle aktiekurser, er der ingen garanti for, at markedet og indtjeningen vil blive på samme niveau. I tilfældet med forward P/E kan du ikke regne med, at markedet vil udvikle sig i den retning som selskaberne og analytikerne tror. Usikkerhederne gør, at det kan være svært at vurdere det enkelte firma eller sammenligne flere selskaber med hinanden. 

One-offs

Beregningerne af Price/Earning er baserer sig på alle faktorer fra den periode, som P/E bliver beregnet på. Det betyder, at eventuelle nedskrivninger, indtægter fra lukkede aktiviteter og ekstraordinære begivenheder alle bliver indregnet i nøgletallet, hvilket skaber usikkerhed i tallets validitet.

Gæld

P/E tager heller ikke højde for, at gæld i et selskab kan påvirke både aktiekurser og selskabets indtjening. Har du to selskaber i samme sektor, hvis eneste større forskel ligger i det ene firmas gæld, taler sandsynligheden for, at selskabet med den højere gæld har en mindre Price/Earning-værdi. Men når/hvis forretningen bliver god, vil selskabet med mest gæld højst sandsynlig opnå større fortjeneste på grund af risiciene, den har løbet.  

Tags

Anbefalede artikler