2013 kan blive et fornuftigt aktieår

Handelsbanken vurderer, at aktiemarkedet i 2013 kan blive ligeså godt som i 2012.

INVESTERING

På trods af betydelige udfordringer for den globale økonomi, så har de globale aktiemarkeder klaret sig særdeles flot i 2012. Således er det amerikanske S&P 500 indeks år til dato steget med omkring 15%, mens både det tyske DAX-indeks og det danske C20-indeks i år er steget med henholdsvis 28% og 27%. Stigningerne har i høj grad været drevet af at verdens ledende centralbanker har ført en yderst lempelig pengepolitik og pumpet massive mængder likviditet ud i det finansielle system. Herudover har virksomhederne generelt set leveret en pæn indtjeningsvækst og endelig har alternativet til aktier (obligationer) ikke været specielt spændende på grund af de meget lave renteniveauer, skriver Handelsbanken.

På trods af betydelige udfordringer for den globale økonomi, så har de globale aktiemarkeder klaret sig særdeles flot i 2012. Således er det amerikanske S&P 500 indeks år til dato steget med omkring 15%, mens både det tyske DAX-indeks og det danske C20-indeks i år er steget med henholdsvis 28% og 27%. Stigningerne har i høj grad været drevet af at verdens ledende centralbanker har ført en yderst lempelig pengepolitik og pumpet massive mængder likviditet ud i det finansielle system. Herudover har virksomhederne generelt set leveret en pæn indtjeningsvækst og endelig har alternativet til aktier (obligationer) ikke været specielt spændende på grund af de meget lave renteniveauer, skriver Handelsbanken.

Positive takter fortsætter

Ved indgangen til 2013 er det helt centrale spørgsmål for investorer om aktiemarkederne kan fortsætte de positive takter, som vi har set i år. Handelsbanken vurderer, at aktiemarkedet vil fortsætte med at stige i 2013 i omegnen af 10-15%. Men dette estimat er dog behæftet med nogen usikkerhed. Generelt er det stort set de samme usikkerheder og risici som aktiemarkedet kan blive ramt af, som til tider har skabt usikkerhed i 2012. Blandt disse er fortsat frygten for en ”hård landing” for kinesisk økonomi, vækstafmatning i amerikansk økonomi og en ny eskalering af den europæiske gældskrise. Selvom det fortsat er realistisk at en eller flere af disse risikofaktorer kommer til at udspille sig i 2013, så er det dog vores vurdering at risikoen er aftaget relativt til i 2012. Således har de seneste måneders ledende økonomiske nøgletal givet indikationer på at kinesisk og amerikansk økonomi er i bedring. Ligeledes viser de makro økonomiske nøgletal at økonomien i Eurozonen er ved at stabilisere sig selvom væksten i denne region fortsat ser ud til at blive moderat negativ i 2013. Endelig har det seneste års initiativer fra ECB og en række ledende politikere i eurozonen fjernet noget af frygten for, at den europæiske gældskrise ikke kan blive holdt ”under kontrol”, hvilket er gavnligt for tilliden og dermed den økonomiske vækst. Det har dæmpet frygten for en yderligereeskalering af gældskrisen og øget risiko appetitten.

Bedring i USA og Kina

Kombinationen af udsigten til moderat makroøkonomisk bedring i Kina og USA, samt den reducerede systemiske risiko i Eurozonen, betyder samlet set at udgangspunktet for et stigende aktiemarked er forbedret relativt til det scenarie som vi stod overfor i 2012. Prisfastsættelsen af aktier er ligesom ved indgangen til 2012 fortsat attraktiv. Således indikerer den nuværende prisfastsættelse af aktiemarkedet, at der fortsat er et stigningspotentiale på 10-20% i 2013. Det understøttes ydermere af at det afkast man som investor kan opnå ved at investere i forholdsvis sikre aktiver som stats-, realkredit- og investmentgrade virksomhedsobligationer (virksomhedsobligationer med en relativt høj kreditvurdering) ser særdeles moderat ud og må næsten betegnes som uinteressant. Det har sat mange investorer i en lidt ubehagelig situation, hvor investorer må træde ud af ”komfort-zonen” og investere i lavt kreditvurderede obligationer eller aktier hvis de vil gøre sig nogen som helst forhåbninger om at, opnå et bare nogenlunde acceptabelt afkast i 2013. Som nævnt venter vi at de globale aktiemarkeder med overvejende sandsynlighed vil stige med 10-15% i 2013, på trods af at usikkerhedsmomenterne fortsat er tilstede. Det skyldes kombinationen af udsigten til moderat økonomisk bedring i Kina og USA, samt reduceret systemisk risici relateret til Eurozonen, en attraktiv prisfastsættelse af aktier, tilstedeværelsen af en enorm mængde likviditet i det finansielle system, samtidigt med at afkastet på relativt ”sikre” obligationsplaceringer med alt sandsynlighed står til at blive yderst begrænset.

 

Tags

Anbefalede artikler