Succesfuldt investeringskoncept baseret på driften af store boligejendomme i København og Aarhus

Ejendomsinvestering uden besvær med udlejning og administration

Annonce

INVESTERING

Med den succesfulde ejendomsfond, Koncenton Metropol III, modtager du som investor løbende udbytter og et årligt afkast på 9%. Du kan investere fra 750.000 kr. enten via private midler, pensionsmidler eller selskabsmidler. Som selskabsinvestor er både udbytterne og kursgevinsten skattefrie ind i selskabet. Din fordel er, at du slipper for arbejdet med indkøb, udlejning, vedligeholdelse og administration, samtidig med, at du får adgang til en række stordriftsfordele.

Klik for at downloade investormateriale

Et vellykket investeringskoncept med god afkasthistorik
Koncenton Metropol III er, som navnet antyder, den tredje ejendomsfond i den populære projektrække, hvor de to forgængere blev fuldtegnede med en samlet projektsum på omkring 1,8 mia. kr. Begge projekter forløber planmæssigt, og de tilsammen ca. 450 investorer har udsigt til opjusterede afkast, som ligger et stykke over de budgetterede 9% p.a. med henholdsvis 10,50% og 9,75% i årligt afkast.

Få oversigt med alle Koncenton ejendomme og afkasthistorik

Første ejendom indkøbt til et afkast på 9,75% p.a.
Det første indkøb er allerede tilføjet Koncenton Metropol III. Der er tale om en andel af en ny boligejendom med i alt 361 nye et- og toværelseslejligheder. Ejendommen er købt ind til et afkast på 9,75% p.a. alene baseret på driften.

Fakta om projektet

  • Investering i en portefølje med store boligejendomme i København og Aarhus
  • Årligt afkast på 9% over 10 år - heraf udbetales der årlige udbytter på 4%
  • Ingen budgetterede værdistigninger - stiger ejendomsværdien, stiger afkastet
  • Anvisningsret til alle fondens lejligheder (et alternativ til forældrekøb)
  • Indbygget exit-strategi i projektet allerede efter 5 år
  • Ét års udlejningsgaranti på alle ejendommene
  • Minimumsindskud på DKK 750.000

Klik for at downloade investormateriale

 

Hvorfor mener investorerne, at casen bag Metropol er attraktiv?
Hos Koncenton er man løbende i dialog med investorerne, der peger på forskellige årsager til, hvorfor de har valgt at deltage i Metropol-konceptet, der blev lanceret for ca. 3 år siden. Nedenfor er et udsnit af, hvad de nuværende investorer har udtalt:

”Hvor kan jeg ellers få årlige udbytter på 4% og forrente mine midler med 9% om året? Det løbende udbytte er bedre end det, jeg kan få på obligationer, og det samlede afkast slår mine aktier, samtidig med, at det er inflationssikret.”

”Den aktuelt lave rente er en risikofaktor i projektet, men selv med en meget stor rentestigning på 3% (+ bidrag) efter fem år, vil mit afkast ende på 7,90% årligt over de næste 10 år. Det er ganske fint for mig.”

”Jeg mener ikke, ejendomme er billige lige nu, men det er en solid driftscase, som alene er båret af lejeindtægterne. Samtidig tror jeg, at værdien af ejendommene som minimum vil være på niveau om 10 år. Derfor passer projektet godt til den del af min formue, hvor jeg tænker langsigtet.”


Lær mere om projektet på et informationsmøde
Kunne du tænke dig at vide mere om projektet og investeringskonceptet bag, kan du deltage på et af Koncentons informationsmøder. Her vil du ligeledes få indsigt i det aktuelle investeringsmarked, og efter præsentationen er der mulighed for at stille spørgsmål.  Vi slutter aftenen af med en god middag og deltagelse er gratis og uforpligtende.

Se Koncentons kommende informationsmøder

Om Koncenton
S
amlet set har Koncenton 28 ejendomme under forvaltning med i alt 2.297 boligenheder, herunder lejligheder og rækkehuse i København, Aarhus og Aalborg. Ejendommene har en samlet projektsum på ca. 5,5 mia. kr., og det forventede afkast er i gennemsnit +13% ift. budget i de færdigbyggede projekter.

Anbefalede artikler