Langers Skarpe Aktietips

Aktiemarkedet er ekstremt farligt lige nu: På overfladen ser det hele jo fint og godt ud. Aktiemarkederne er startet 2017 i flot stil med pæne plusser, selv efter en forrygende november og december i kølvandet på valget af Trump som USA’s næste præsident. Men under overfladen lurer stadig flere store risici. Ikke mindst ekstremt overvurderede og overkøbte aktiemarkeder giver meget stor sandsynlighed for en korrektion ned på mindst 3-5 % indenfor de kommende uger.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Senest har fremgangen været drevet af bedre økonomiske nøgletal i både Europa, USA og Kina. Men også en fortsat tro på, at Trump vil skaffe øget global vækst med skattelettelser til amerikanerne og massive infrastrukturinvesteringer.

AktieUgebrevets Pensionsportefølje med plus fire procent i årets første uge: I AktieUgebrevets Pensionsportefølje har vi hentet et afkast på næsten det tredobbelte af det generelle markedsafkast. Det bunder i vores tunge vægtning mod biotek- og farmaaktier, som fylder 30% af porteføljen. Disse sektorer har startet året forrygende, med store plusser til blandt andet Bavarian og Genmab. Mere kan være på vej. Vigtigt er det derfor at følge den sektorrotation, som foregår – og hvor aktiestigningerne flytter sig mellem de forskellige brancher.

Man kan let argumentere for at netop disse sektorer, sammen med shipping, havde et efterslæb efter de fleste andre cykliske brancher er steget kraftigt de seneste måneder. Derfor er det også vigtigt at følge sektorrotationen fremover: Bliver det næste, at de professionelle investorer trækker tilbage i mere defensive brancher? De første signaler indikerer det, og det kan være starten på tegningen af et helt nyt billede.

Markederne har taget forskud på alle positive scenarier: Problemet er, at aktiemarkedet har taget forskud på næsten alt det positive, som kan ligge forude. Men alle de mulige negative drivkræfter er fejet ind under gulvtæppet. Samtidig er aktiemarkederne i teknisk forstand ekstremt overkøbte, og det åbner for, at der næsten under alle omstændigheder kommer en negativ korrektion ned meget snart. Værre kan det imidlertid blive, hvis markedet begynder at fokusere på de mere grundlæggende negative drivkræfter:

For det første, at værdiansættelserne efter de seneste års stigende aktiekurser, samtidig med faldende overskud i selskaberne, har givet nogle historisk høje priser. Priser, som ikke vil være langtidsholdbare, og som kun kan retfærdiggøres på den lange bane med markant højere overskud i de børsnoterede selskaber.

For det andet kan obligationsrenterne fortsætte med at stige, efter det seneste mindre tilbagefald, som har givet ny luft til aktierne.

For det tredje er de europæiske aktier – og europæisk økonomi - blevet markant begunstiget af den svækkede euro i forhold til US dollar. Vender det til en styrkelse af euro, som der faktisk er indikationer på, så kan det ramme europæiske aktier hårdt.

For det fjerde står EU over for en egentlig eksistenskrise i 2017. Dels med vigtige valg i Tyskland, Holland og Frankrig. Italien er stadig et hængeparti, hvor EU-kritiker Grillo ser ud til at kunne tage magten. Hertil kommer, at de stigende obligationsrenter igen vil synliggøre den sydeuropæiske statsgældskrise, som er en tikkende bombe under hele EU systemet.

For det femte vil Trump næppe kunne lave store finanspolitiske lempelser, som næppe vil kunne undgå at booste obligationsrenterne yderligere på grund af et forøget obligationsudbud. 

For det sjette: Endelig er det velkendt, at centralbankerne over en bred kam er ved at skrue ned for de planøkonomiske pengepolitiske stimulanser, og det vil i sig selv øget de lange obligationsrenter. Samlet set kan 2017 blive et ekstremt vanskeligt aktieår, hvor vi ser betydeligt større sandsynlighed for store kursfald end for store kursstigninger.

Men på den korte bane er aktiestemningen fortsat meget positiv: Helt kortsigtet er det ”problemet”, at stemningen på aktiemarkederne fortsat er positiv. Dvs. at der kan være flere penge at tjene. I AktieUgebrevets porteføljer ser vi meget på de kortsigtede signaler, som aktiemarkedet selv fortæller os. Vi holder løbende øje med en lang række stemningsindikatorer, som tidligt vil fortælle os, hvis den negative stemning begynder at vende tilbage.

Lige nu ser vi ikke de store advarselstegn fra markedet. Men de kan til gengæld komme som lyn fra en klar himmel. Og så er det vigtigt, at man som investor reagerer hurtigt på det. Vi ser, at aktiemarkedet efter 4-5 stærke år er ved at nå en ultimativ top. Og derfor er ideen om langsigtede investeringer, efter et køb-og-behold princip for tiden det værste råd man overhovedet kan give. Det betyder ikke, at man skal sælge alle sine aktier lige nu. Men det betyder, at man skal være parat til at skrue gevaldigt ned for risikoen, så man undgår de kursfald på 30-40-50 procent, som kan ligge i horisonten inden for de næste 2-3 år.

Tags

Anbefalede artikler