Langers skarpe aktietips

Økonomisk Ugebrevs chefredaktør, Morten Langer, har ikke stor tiltro til de europæiske centralbanker. Men Deutche Bank-krak er alligevel langt væk.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Deutsche Bank nervøsiteten overstået for denne gang

Det har været turbulente forhold på aktiemarkederne den seneste uge. Nervøsitet omkring sundhedstilstanden hos Deutsche Bank har kørt det europæiske og amerikanske aktiemarked ned og op de seneste dage. Og fredag morgen gik det helt galt, efter nyhedstjenesten Bloomberg rapporterede om, at store investorer havde trukket milliarder ud af nogle Deutsche Bank-fonde.

Fredag morgen startede den tyske storbankaktie i minus 8 pct. for at slutte i plus 7 pct. fredag aften. Den store positive vending i aktien fik aktiemarkederne til at køre markant op, og fredag eftermiddag og aften var det toneangivende tyske DAX-indeks steget 3 pct. i forhold til fredag morgens bundkurs. Efter dansk lukketid var aktierne steget over 1 pct., så der er med stor sikkerhed lagt op til en positiv åbning på det danske aktiemarked mandag morgen.

Vi forventer, den værste nervøsitet omkring Deutsche Bank er overstået for denne omgang. Men vi forventer også, at vi kommer til at høre mere. Markedernes ekstreme nervøsitet for sundhedstilstanden i Deutsche Bank er næppe ubegrundet. Men vi forventer, at bankens ledelse nu mere aktivt vil arbejde for en kapitalforhøjelse, som vil afmontere fremtidige nervøse nedbrud på aktiemarkederne.

Krak i Deutsche Bank vil være en katastrofe for hele den globale finanssektor, da banken er en gigantisk globale aktør og derfor er en global systemisk bank.

Og hvilke kræfter overtager så styringen på aktiemarkederne

Fredagens massive kursfremgang vidner om, at der underliggende fortsat er en meget positiv stemning på aktiemarkederne. De store investorer er fortsatte villige til at tage høj risiko på bøgerne. Baggrunden er fortsat lavere obligationsrenter og en fortsat tro på centralbankernes usynlige hånd under aktiemarkederne.

Den europæiske centralbank har senest vist, at den vil fortsætte de massive opkøb i markedet, og troen på, at den amerikanske centralbank sætter den korte rente op er ikke særlig rodfæstet (selvom FED siger noget andet). Risikoen for store aktiekursfald synes derfor minimal, hvilket også afspejles i det amerikanske SKEW-indeks, som siger noget om omfanget af aktieput-optioner ”out of money”. Det er optioner, de professionelle investorer køber for at afdække sig mod større generelle aktiekursfald.

Og Skew-indeks afspejler for tiden den laveste tro på et aktiekrak i et halvt år. De professionelle investorers risikovillighed er med andre ord på vej op igen, og det vil med stor sikkerhed understøtte aktiemarkederne, hvis der ikke kommer hændelser, som bryder dette mønster. Altså en slags begivenheder a la Deutsche Bank-nervøsitet.

Er alt så i fineste orden

Nej, der er stadig en gigantisk aktieboble under opbygning. Ovenstående gennemgang kunne man godt læse på den måde, at aktiemarkederne nu er nærmest risikofri, og at man skal kaste alle sine sparepenge i aktier. Desværre er det slet ikke billedet.

Analytikerne forventer fortsat faldende overskud i 3. kvartal i de børsnoterede selskaber i Europa og i USA. Værdiansættelserne målt på de såkaldte price/earnings, altså hvor meget investor betaler for at få andel i én overskudskrone i selskaberne, stiger og stiger. P/E-værdierne er de seneste tre år steget op mod 17-18 gange overskuddet, og det sker altså mens overskuddene er vigende.

Med stigende aktiekurser og faldende overskud stiger P/E-værdierne endnu mere. Og sådan vil det fortsætte, lige indtil der sker en af to ting: Enten at troen på centralbankernes usynlige hånd fordufter, eller også at der indtræffer en black swan-begivenhed, altså en begivenhed, som markedet ikke havde regnet med.

Det kan være optrapning af geopolitiske konflikter i Syrien, det Sydkinesiske Hav eller et andet sted. Det kan være et stort finansielt krak eller fornyet usikkerhed om den sydeuropæiske statsgældskrise.  

Vi går fortsat efter forsigtige defensive aktier samt udvalgte cases

I den forgangne uge indkøbte vi DSV til Pensionsporteføljen. Ikke fordi vi tror på stor vækst i DSV’s europæiske transportforretning. Men fordi vi ser DSV som en oplagt opkøbscase, efter at A.P. Møller-Mærsk har udmeldt en plan om at gå efter vertikal integration i den nye store transportkoncern.

Mærsk vil altså i højere grad ud til slutkunderne end tidligere, og dette mønster vil DSV passe rigtig godt ind i. Vi ser det samtidig som en rigtig god mulighed for Mærsk at få noget af den ledelseskultur, som er kendetegnet ved DSV. Det, tror vi, kan bidrage med noget godt til Mærsk, der samtidig har været gennem en omfattende ledelsesrokade, hvor rigtig mange topchefer er sat af holdet.

Hertil kommer, at DSV tidligere har udmeldt, at transportkoncernen ikke vil modsætte sig en overtagelse, hvis prisen er rigtig. Det giver et oplagt match mellem Mærsks transportkoncern, herunder datterselskabet Damco, og DSV. Blandt ugens stærkeste C20-aktier var igen de defensive aktier ud over DSV - altså ISS, Carlsberg, Coloplast, Chr. Hansen og Novozymes.

 

MODTAG 3 UDGIVELSER AF ØKONOMISK UGEBREV FORMUE GRATIS!

www.bit.ly/2dbYYfn

Tags

Anbefalede artikler