Pensionsmarkedet: Ville du købe en bil med defekt speedometer?

Det fleste ville sige nej tak til et tilbud som det. Alligevel er vi ikke langt fra denne situation på pensionsmarkedet i dag.

GENERELT

Senest ved udgangen af 2012 skulle vi have et nøgletal, der gør det muligt at sammenligne afkast på pensionsselskabernes markedsrenteordninger. Det er vi blevet lovet.

Det kan branchen så alligevel ikke leve op til. Der er nemlig ikke enighed om, hvordan man skal fortælle kunderne om afkastet.

Lige nu sælger pensionsselskaberne altså deres varer uden denne gennemsigtighed. De fortæller naturligvis om afkastet - men hvert enkelt selskab benytter deres egen definition af afkast.

Dit pensions-speedometer er altså ikke nødvendigvis retvisende. Det er heller ikke nødvendigvis misvisende, men alene usikkerheden omkring det betyder, at tilliden til produkterne falder.

En konservativ og kundefjendsk branche

Årsagen er efter min mening, at de kommercielle selskaber pt. er ved at omlægge store pensionsbestande fra garanterede gennemsnitrenteprodukter til markedsrenteprodukter. Fuld klarhed over hvordan markedsrenteprodukterne klarer sig, er ikke godt for denne proces.

Det er nemlig ret vanskeligt for selskaberne i et lavrentemarked at levere et afkast på markedsrenteprodukterne, der er godt nok til, at gøre det interessant for kunderne at skifte deres garanti ud. Mange kunder, der har sparet op før 1995, har en grundlagsrente omkring 4-4,5 %. 

Det kan egentlig også undre, at det i en 50 år gammel branche endnu ikke er lykkedes at blive enige om en fælles enhed på speedometeret. Der simpelthen ikke skabt det nødvendige fælles grundlag for afkastmålinger i løbet af de sidste 50 år. Det udstiller en konservativ og kundefjendsk branche, der holder på egen viden og ikke sørger for deres primære opgave, at tage vare på kundernes penge.

To løsninger

Der er to løsninger, som jeg ser det, når selskaberne nu ikke kan. Den første mulighed er at lovgive på området. Det var måske det mest fornuftige, når der er gået så lang tid uden resultater.

Det er dog ofte problematisk at lovgive på sådan et område, da det på sigt bremser udviklingen i stedet for at fremme den. Der kommer så bare et tal givet af en myndighed, som man skal leve op til - som det f.eks. er tilfældet med ÅOP på lån.

Den anden løsning er, at vi som forbrugere bliver mere kritiske. Vi må holde op med at bruge selskaber, der ikke kan eller vil tillade fuld gennemsigtighed i deres produkter. Det gælder dig som forbruger, men også virksomheder, fagforeninger og andre, der etablerer pensionsordninger gennem overenskomster.

Jeg er stor tilhænger af den sidste løsning. Det er den eneste måde, at branchen i længden retter ind efter kundernes ønsker og behov. Vi skal stille nye krav til vores pension og ikke mindst de selskaber, der forvalter vores penge.

Det er altså dig som forbruger, der skal stille kravene, og hvis du ikke får det du vil have, skal du kunne tage dine penge og gå et andet sted hen.

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display